Onder de verantwoordelijkheid van 
Randstad

WORKFORCE 360

Positief omgaan met vervlechting

 © wim kempenaers

 © wim kempenaers

Ook in de financiële sector vervaagt de grens tussen werk en privé. Door de werkdruk en de technologische ontwikkelingen is de kans op stress en burn-out er groot. ‘Die vage grens is er inderdaad, maar we gaan er wel op een positieve manier mee om’, zegt Ludwig Huybrecht, program manager PLATO bij KBC.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Uit de arbeidsmarktstudie van Randstad blijkt dat de banksector en het onderwijs de twee sectoren zijn die het meest vatbaar zijn voor stress en burn-out. ‘De vervlechting tussen werk en privé is in de eerste plaats een maatschappelijk gegeven’, zegt Ludwig Huybrecht, program manager PLATO (Plaats- en Tijdonafhankelijk werken). ‘Er is veel werkdruk, we rijden ons dagelijks vast in de files, in ons privéleven verwachten wij steeds meer van onszelf, ons gezin en onze vriendenkring en dankzij de technologische ontwikkelingen zijn we altijd en overal beschikbaar.’ 

Positieve aspecten
Onze medewerkers zijn vragende partij om meer regie te krijgen over hun werk en hun privéleven
Ludwig Huybrecht program manager PLATO bij KBC
 © wim kempenaers © wim kempenaers

Toch wil KBC niet tegen de vervlechting vechten, maar er op een constructieve manier mee omgaan. ‘Als werkgever kunnen we er niet blind voor zijn’, zegt Ludwig Huybrecht. ‘Daarom hebben we naar onze werknemers geluisterd. Zij zijn vragende partij om meer regie te krijgen over hun werk en hun privéleven.’ Voor KBC is de vervlechting daarom geen probleem, zolang ze maar voor positieve impulsen blijft zorgen. ‘In veel gevallen zorgt vervlechting voor meer evenwicht tussen werk en privé, meer arbeidsvreugde en een betere binding met het bedrijf.’ Om deze positieve effecten in stand te houden, sensibiliseert KBC niet alleen de medewerkers, maar waarschuwt hen ook voor de bijwerkingen. ‘We maken hen duidelijk dat de grens tussen werk en privé niet mag vervagen en dat ze niet altijd en overal bereikbaar moeten zijn, ook al rusten we hen uit met technologische hulpmiddelen. De laptop moet niet altijd openstaan en ook als je thuis werkt moet je de nodige pauzemomenten inlassen.’

Home@Work


KBC lanceerde de voorbije jaren diverse initiatieven om het evenwicht tussen werk en privé te bewaren. Tal van medewerkers stonden vroeger uren in de file op weg naar het werk. ‘Dat verlies aan privétijd proberen we te beperken door onze satellietkantoren en telewerken’, legt Ludwig Huybrecht uit. Vorig jaar bespaarden KBC-medewerkers op die manier 16 miljoen kilometer woon-werkverkeer. Daarnaast geeft de bank meerwaarde aan de medewerkers die naar kantoor komen, via het programma Home@Work. ‘Concreet bieden we faciliteiten die het privéleven gemakkelijker maken’, legt Ludwig Huybrecht uit. ‘We geven gezondheidsprogramma’s, zoals bewegingsworkshops en fitnessprogramma’s. Daarnaast is er ook een strijkservice en kinderopvang in de schoolvakanties. ’De bank trekt dit ook door in de manier waarop ze naar werk kijkt. Op het hoofdkantoor is er bijvoorbeeld een grote variatie in werkplekken: open space, concentratiewerkplekken, stille ruimtes, overlegruimtes en vele informele ruimtes. ‘In functie van het werk kiest de medewerker de meest passende werkplek. Daardoor komen de medewerkers met veel plezier naar het werk. We leggen hen niets op, maar geven wel keuzes. Op die manier zetten we in op de fysieke en mentale fitheid van onze werknemers.’

Met PLATO (Plaats- en Tijdsonafhankelijk werken) wil KBC de arbeidstevredenheid verhogen, een aantrekkelijke werkgever blijven, de ecologische voetafdruk aanzienlijk verminderen en kostenbewust optreden. De medewerkers krijgen steeds meer de regie in handen om het evenwicht tussen werk en privé te bewaren. Ook de programma’s Work@Home en Home@Work helpen daarbij.

Advertentie

Advertentie