Hoeveel bracht uw spaarverzekering vorig jaar op?

Het lagerentebeleid van ECB-voorzitter Mario Draghi heeft ook gevolgen voor de spaarverzekeringen, die een belangrijk deel van hun rendement uit rentedragende producten halen. ©Bloomberg

De rendementen op een aantal tak21-verzekeringen kwamen in 2018 lager uit dan in 2017. De blijvend lage rente weegt op de verzekeraars.

Het rendement op tak21-verzekeringen bestaat uit een gegarandeerde rente en een winstdeelname. Om de gegarandeerde rente te kunnen nakomen, investeren tak21-producten achterliggend voor een belangrijk deel in beleggingen met een beperkt risico, zoals Belgische overheidsobligaties. De rente op tienjarige obligaties is al verschillende jaren uitzonderlijk laag en ook in 2018 bleef de rente onder 1 procent.

Precies die aanhoudend lage rente weegt op de verzekeraars. Oudere obligaties in de portefeuille, die een hogere coupon uitkeren maar op hun vervaldag komen, moeten worden vervangen door obligaties met een veel lager rendement.

Daarnaast waren ook de beurzen een spelbreker in 2018. De winstdeelname bij tak21-producten hangt samen met de prestatie van de financiële markten en 2018 was een moeilijk jaar voor de aandelenmarkten. De StoxxEurope600, de index van Europese bedrijven met de grootste beurswaarde, verloor 13 procent.

Verschillende verzekeraars zagen zich dus genoodzaakt hun rendementen te verlagen. Toch lag het globaal rendement - de som van de gegarandeerde rente en de winstdeelname - vorig jaar voor de meeste tak21-producten nog tussen 1,7 en 2,2 procent.

Het gaat wel over brutorendementen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de beheerskosten - die tot 0,50 procentpunt van het rendement kunnen halen - en de premietaks van 2 procent.

Voor de meeste spaarverzekeringen zat er in 2018 geen hoger nettorendement in dan de inflatie.

Rekening houdend met die kosten slaagden de meeste tak21-producten er vorig jaar niet in een hoger nettorendement dan de inflatie (2,05 procent) voor te leggen. De verzekeraar Afer Europe is een uitzondering. Hij haalde een nettorendement van 2,25 procent. Federale Verzekering komt met een nettorendement van 2 procent (2,30 procent bruto) dicht in de buurt.

De marktleider AG Insurance kondigde voor zijn sterproduct AG Safe+ een totaal brutorendement van 1,6 procent aan. Voor zijn Top Rendement-plan bedroeg het brutorendement 2,1 procent. Allianz biedt voor zijn fiscale tak21-producten een rendement van 1,90 procent. Fiscale tak21-producten zijn contracten die gebruikt worden voor langetermijnsparen of pensioensparen en die dus een fiscaal voordeel bieden.

Bij AXA is de daling van de rendementen het grootst. De verzekeraar kondigde enkele jaren geleden aan te stoppen met spaarverzekeringen. Klanten kunnen kosteloos uitstappen. ‘Daardoor kunnen we niet op lange termijn beleggen. Omdat de rentevoeten op kortlopende obligaties heel laag zijn, komen ook de rendementen onder druk’, luidt het.

Let op: de rendementen waarvan sprake zijn rendementen die op stortingen van 2017 en 2018 werden gehaald. Voor stortingen uit het verleden gelden vaak nog hogere gegarandeerde rentes. In principe blijven die gegarandeerde rentes nog wel van toepassing, maar verzekeraars bieden boven op deze hogere rentes geen winstdeelname.

Bij AXA bijvoorbeeld leveren de stortingen uit het verleden die recht gaven op een gegarandeerd rendement tussen 2 en 4,75 procent dus geen winstdeelname meer op.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n