netto

Nauwelijks aanbieders voor nieuw aanvullend pensioen

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen ©Photo News

Vanaf woensdag 27 maart kunnen werknemers op eigen initiatief via hun werkgever sparen voor hun pensioen. Maar omdat verzekeraars weinig vraag verwachten, blijft het aanbod vooralsnog uiterst beperkt.

Meer dan 3,1 miljoen Belgen sparen voor hun pensioen via hun werkgever. Toch blijven nog veel werknemers in de kou staan omdat hun werkgever geen groepsverzekering of pensioenplan aanbiedt. Om het aanvullend pensioen te democratiseren treedt vanaf woensdag 27 maart het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) in werking. Met dat systeem kan de werknemer zijn werkgever vragen maandelijks een deel van zijn nettoloon te storten in een pensioenplan bij een verzekeraar of een pensioeninstelling naar keuze.

Een rondvraag van De Tijd leert dat die keuze aanvankelijk uiterst beperkt zal zijn. Enkel AXA is klaar met een VAPW-product. Andere verzekeraars, zoals Belfius Insurance, P&V Group en Allianz, plannen de lancering later dit jaar. De grote meerderheid van de verzekeraars heeft echter helemaal nog geen plannen om het product aan te bieden.

Fiscale prikkel

'We bekijken het nog, maar we vermoeden dat er zeer weinig interesse zal zijn voor dit product’, luidt het bij marktleider AG Insurance. Volgens AG is de fiscale prikkel te beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld individueel pensioensparen of langetermijnsparen. KBC Verzekeringen volgt die redenering. 'Afhankelijk van de voorkeur en het profiel van de klant gaat KBC voor aanvullende pensioenopbouw kijken naar pensioensparen en langetermijnsparen’, luidt het. 

Het is niet duidelijk hoe mensen die in aanmerking komen voor het nieuwe aanvullend pensioen, daadwerkelijk zullen weten welk bedrag ze precies kunnen storten.
Gerrit Feyaerts
Woordvoerder AG Insurance

Een tweede reden die het gebrek aan enthousiasme verklaart, heeft te maken met de administratieve rompslomp. ‘De berekening van de maximale storting is zeer complex en moeilijk voor een leek. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe mensen die in aanmerking komen daadwerkelijk zullen weten welk bedrag ze precies kunnen storten’, zegt Gerrit Feyaerts, de woordvoerder van AG Insurance.

Het bedrag mag, op jaarlijkse basis, niet hoger zijn dan het maximum van 1.600 euro of 3 procent van het referentieloon van twee jaar voordien. Dit is het brutojaarsalaris dat aan socialezekerheidsbijdragen is onderworpen. De pensioenrechten die de werknemer al heeft opgebouwd in de loop van het tweede voorafgaande jaar (N-2), worden van dat maximum afgetrokken. Zo blijft het VAPW beperkt tot werknemers met helemaal geen of met een laag aanvullend pensioen.

Lees meer over het VAPW zaterdag 23 maart in De Tijd

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect