opinie

Soft power volstaat niet meer voor Europa

De coronacrisis en de groeiende spanningen tussen de Verenigde Staten en China dwingen ons tot een frisse blik op de wereld en op de plaats van Europa in de wereld.

De tijd van een verzoenend, wat naïef Europa is voorbij. 'Soft power' volstaat niet meer in de wereld van vandaag. Er moet 'hard power' aan toegevoegd worden. Die mag zich niet beperken tot militaire macht, ook al is een gezamenlijke Europese defensie noodzakelijk. We moeten onze invloedssfeer gebruiken om onze visie op de wereld en onze eigen belangen af te dwingen.

De crisis maakte onze burgers bewust van de noodzaak aan een veerkrachtig en weerbaar Europa, dat vasthoudt aan zijn waarden, overtuiging en ambities en daar ook de middelen voor heeft. Vandaar het voorstel van de Commissie-Von der Leyen voor een herstelfonds  van 750 miljard euro. Met dat bedrag aan subsidies en langlopende leningen kan de Europese Unie haar interne markt versterken en moderniseren. Solidariteit, de basis van de Europese integratie, krijgt zo een nieuwe dimensie. Dit is een historische stap.

We moeten onze gevoelige activiteiten die door de crisis kwetsbaar zijn geworden beschermen tegen vijandige overnames.

De crisis toonde aan dat Europa veerkrachtiger moet zijn om toekomstige schokken op te vangen. Het duidelijkst is dat bij medische apparatuur en geneesmiddelen. Maar Europa moet ook weerbaarder zijn in cruciale technologieën, zeldzame grondstoffen zoals aardmetalen, de veiligheids- en defensie-industrie en de media. We moeten onze gevoelige activiteiten die door de crisis kwetsbaar zijn geworden beschermen tegen vijandige overnames. We moeten diversifiëren en onze afhankelijkheid verminderen. En we moeten onze strategische autonomie versterken in cyberveiligheid, drones, beveiligde netwerken en kwantumtechnologie.

Middelen

Europa heeft de capaciteiten om dit te doen. Gunt het zichzelf de middelen? Het is het meer dan ooit noodzakelijk samen betere uitgaven te doen, ook voor het buitenlands beleid. Dat impliceert een ambitieus budget voor het Europees Defensiefonds en de Europese Vredesfaciliteit.

We moeten manipulatiepogingen door buitenlandse mogendheden aanpakken.

Europa moet zich ook de middelen gunnen om zich te beschermen tegen desinformatie. Denk aan de infodemie die tijdens de coronacrisis gevaarlijke proporties aannam. We moeten manipulatiepogingen door buitenlandse mogendheden aanpakken. Met zijn democratische waarden en beginselen kan en moet Europa een referentiepunt zijn voor het subtiele evenwicht  tussen vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen desinformatie.

Solidariteit is de hoeksteen van het Europa van morgen. Solidariteit tussen de generaties via de Green Deal. Solidariteit tussen de lidstaten om onze interne markt te ontwikkelen. Solidariteit om onze economische en monetaire unie te consolideren en onze sociale cohesie te versterken. Solidariteit op het gebied van veiligheid en defensie. Solidariteit, ten slotte, om onze gemeenschappelijke waarden te beschermen de basis vormen van ons gemeenschappelijk project.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud