Advertentie
Advertentie

Beleidsbrief Cultuur: 'overproductie' in theaters

(tijd) - Volgens de Beleidsbrief Cultuur 2004 dienen zich volgend jaar enkele belangrijke knelpunten in de kunstensector aan. De Vlaamse minister van Cultuur, Paul Van Grembergen (Spirit) stelt in de sector van de podiumkunsten 'overproductie versus beperkte afname' vast. Dat laatste is vooral het geval in hedendaagse dans en muziektheater. Hij ziet ook 'een slechte doorstroming van jonge podiumkunstenaars naar de structureel gesubsidieerde organisaties'. Net in deze periode maken de Vlaamse theater- en dansgezelschappen hun dossiers klaar om subsidies aan te vragen voor de periode 2005-2009.