Anciaux besteedt 800.000 euro aan cultuurparticipatieprojecten

Bert Anciaux maakt 800.000 euro vrij voor zeven cultuurparticipatieprojecten. Met zijn specifiek en geïntegreerd cultuurparticipatiebeleid wil de Vlaamse minister van Cultuur bereiken dat een diverser publiek zelf zijn weg vindt naar alle soorten kunstuitingen. Tevens beoogt hij een hogere culturele competentie bij brede lagen van de bevolking.

In een periode dat cultuur meer onder vuur wordt genomen, trok de minister dinsdag fel van leer tegen ongenuanceerde publieke stellingnames, niet alleen door randfiguren, maar ook door linkse en rechtse democraten, die de cruciale rol van cultuur in de samenleving miskennen. "Cultuur heeft een gemeenschapsvormende dynamiek, het zorgt voor een noodzakelijk cement tussen mensen. Cultuur verzoet de samenleving", stelde Bert Anciaux (Spirit) dinsdag tijdens een persconferentie.

Toch miskent de minister de kwetsbare facetten niet. "Een gebrek aan brede cultuurparticipatie stelt de culturele sector bloot aan kritiek, onder meer inzake de legitimiteit van overheidsfinanciering ervan. Maar vooral kritiek omdat cultuur haar bindende rol in de sameleving niet kan waarmaken als ze alleen maar gesegmenteerde en vaak bevoorrechte groepen actief weet te betrekken", argumenteert de cultuurminister.

Met zijn cultuurparticipatiebeleid beoogt Anciaux drie doelstellingen. Cultuur moet, volgens Anciaux, een groter en ruimer publiek bereiken. Een verbreding van het cultuurpubliek impliceert onder meer een toenemende publiekdifferentiatie. Een doordacht prijzenbeleid zou ook een grotere toegankelijkheid moeten genereren. Voort moet er volgens de Spirit-minister gesleuteld worden aan de culturele communicatie.

Ten tweede weet de minister dat een verbreding hand in hand moet gaan met verdieping. "We moeten de culturele competentie bij brede lagen van de bevolking verhogen. Dat doe je niet zomaar. Onderwijs is hierbij de cruciale schakel", luidt het. Als derde doelstelling wil Anicaux een aantal minder traditionele kunst- en cultuuruitingen opwaarderen. "Jongeren opera leren appreciëren is zinvol, maar cultuur mag niet gelijkgeschakeld worden met wat traditioneel verstaan wordt onder 'schone kunsten'. Ook kwalitatieve popmuziek bijvoorbeeld beschikt over de verzoetende en mensbindende troeven die eigen zijn aan cultuur", aldus de minister.

De zeven projecten die Anciaux subsidieert, geven elk op hun eigen manier een invulling van de drie doelstellingen. Het Festival van Vlaanderen organiseert "Dorp Op Stap 2002", waarbij mensen vanop het platteland gratis een klassiek concert kunnen bijwonen. "De Kunstbende", een project van onder meer Villanella, is een wedstrijd in kunst voor jongeren tussen 13 en 19 jaar. Poppunt organiseert in maart 2003 de "Popdag", een ontmoeting tussen popmuziek en andere kunstuitingen.

Verder zijn er nog: "Bal Moderne 2003" van Rosas; "Tinteltenen" van de Gezinsbond en de cultuurcentra; "Het Publieksnetwerk" van Brugge 2002 en een cultuurparticipatieproject voor mensen met een laag inkomen.

Alle informatie: www.vlaanderen.be

(bron: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud