Anciaux wil geen fusie Vlaamse orkesten, maar stelt voorwaarden

Vlaams minister van cultuur Bert Anciaux (Spirit) is geen voorstander van een fusie tussen het Vlaams Radio Orkest (VRO) en het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen (KFOV), maar wil dat ze aanvullend werken en een meer flexibele structuur uitbouwen. Dat antwoordde hij donderdag in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement op vragen van Dany Vandenbossche (sp.a).

Anciaux zei persoonlijk voorstander te zijn van de uitbouw van één orkest van internationale topkwaliteit, maar meent dat de tijd daar nog niet rijp voor is. Hij wil het VRO en het KFOV als aparte orkesten behouden, maar onder bepaalde voorwaarden en met een duidelijke opdracht.

De minister zei dat beide orkesten zich in onderling overleg scherper moeten profileren en complementair aan elkaar worden. De orkesten zullen de opdracht krijgen hun structuren geleidelijk, maar "fundamenteel" om te bouwen tot "flexibele, wendbare organisaties" met een gemiddelde vaste kern van 60 musici.

Anciaux zei momenteel niet de noodzaak in te zien om de middelen voor het VRO en het KFOV te verhogen. Beide orkesten hebben nog een ruime marge om hun werking te garanderen. "Een grondige interne herstructurering en een sterkere profilering van beide orkesten moeten hen in staat stellen om met de huidige middelen een boeiende symfonische muziekpraktijk te ontwikkelen", aldus de minister.

De subsidiëring van het VRO en het KFOV wordt elk jaar in de begroting vastgelegd, los van het decreet op de muziekorganisaties. Daarnaast is er nog het Symfonieorkest van Vlaanderen, dat wel onder het decreet valt.

Anciaux zei dat het Symfonie-orkest haar plaats in het orkestenlandschap heeft en momenteel al aanvullend werkt ten opzichte van de twee grote orkesten. "Het verhogen van de werkingsmiddelen moet het orkest in staat stellen om een constant hoog peil te halen bij de uitvoeringen".

Dries Sel, intendant van het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor, reageert "zeer verwonderd" op het voorstel van Cultuurminister Bert Anciaux. "Ik vrees dat de lofzang die dit Koor de jongste jaren te beurt valt voor zijn internationale kwaliteit en uniciteit aan de minister ontsnapt is", aldus Sel in een gesprek met Belga.

Al enige tijd heerst er over Anciaux' plannen onrust bij de symfonische orkesten in Vlaanderen. Het Vlaams Radio Orkest en Koor hield eind mei aan het Leuvense stadhuis zelfs een concert om aandacht te vragen voor het feit dat het dit jaar voor het eerst sinds de verzelfstandiging met een deficit (half miljoen euro) kampt. Anciaux kondigde donderdag echter aan dat de twee grote orkesten niet meer geld krijgen dan thans het geval is en zullen moeten inkrimpen. De gevreesde fusie komt er echter niet.

Anciaux wil ondermeer dat de orkesten afslanken tot een vaste kern van 60 muzikanten aan te vullen met kortetermijncontracten. "Ik wil van de minister horen hoe hij dit artistiek ziet zitten. Met het Vlaams Radio Orkest richten wij ons op het grote 20e eeuwse repertoire. Voor de meeste stukken is onze huidige bezetting van zo'n 90 muzikanten nodig", aldus Sel.

Hij is wel gewonnen voor de voorgestelde duidelijker profilering tussen het Vlaams Radio Orkest en de Filharmonie en wil dat er in de nieuwe beheersovereenkomst met het Vlaams Gewest die op 1 januari 2003 moet ingaan er een duidelijker afbakening komt van rechten en plichten.

ACOD-Cultuur roept de Vlaamse regering op dit plan niet te aanvaarden en wijst erop "dat Anciaux niets begrijpt van het functioneren van symfonische orkesten".

Dat de symfonische orkesten het in de toekomst nog slechts met 60 vaste musici zullen mogen doen, is volgens het ACOD bedoeld als tussenstap naar de door Anciaux nagestreefde fusie tot één groot orkest. Door deze beslissing ontneemt hij de orkesten immers de mogelijkheid om nog goed te kunnen functioneren en zich te profileren. Anciaux weet volgens het ACOD blijkbaar niet dat een symfonische orkest hiertoe 96 musici nodig heeft.

Het ACOD eist voorts de intrekking van de beslissing dat het aan het Vlaams Radio Orkest gelinkte Vlaams Radio Koor moet afbouwen en verdwijnen vanaf het seizoen 2003-2004. "Het Koor heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld en verdient dit absoluut niet".

(bron: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud