België is draaischijf in handel gestolen kunstvoorwerpen

Door de lakse wetgeving terzake is België een draaischijf in de handel van gestolen kunstwerken. Dat stelde MR-senator François Roelants du Vivier (MR) donderdag tijdens een persconferentie. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de heler tot vijf jaar na de verkoop gestraft kan worden.

Momenteel volstaat het om een gestolen kunstwerk gedurende vijf jaar te verbergen om het daarna volledig wettelijk te kunnen verkopen. Roelants du Vivier wil de wetgeving aanpassen aan de regeling die onder meer in Frankrijk geldt. Daar begint de verjaringstermijn pas te lopen vanaf het ogenblik dat de heler het gestolen goed verkoopt.

De Franstalige liberaal vindt het logisch dat de heling van kunstvoorwerpen zwaarder bestraft wordt dan de heling van normale gebruiksgoederen. De antiquairs moeten volgens hem ook verplicht worden om een register van roerende goederen bij te houden met de vermelding van wie het goed gekocht werd. Dit laatste wordt overigens opgelegd in de Conventie van de Unesco van 1970 over het verbod op de in-, uit- en doorvoer van gestolen cultuurgoederen, die België tot op vandaag niet geratificeerd heeft.

Roelants du Vivier merkte voorts op dat de politiediensten onvoldoende gewapend zijn in de strijd tegen de handel in gestolen kunstvoorwerpen. Het "Art Research Team" van de federale politie bestaat slechts uit 3 mensen daar waar dat er 15 moeten zijn. Jaarlijks worden er in België 12 à 14.000 kunstvoorwerpen gestolen. De ophelderingsgraad bedraagt slechts 5 procent, wat aanzienlijk minder is dan het gemiddelde van 12 procent in de buurlanden.

(bron: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud