Culturele steunpunten voor Vlaanderen

(tijd) - Langzaam maar zeker raakt het Vlaamse cultuurbeleid georganiseerd. Na de massale bouw van culturele centra vanaf de jaren zestig en de diverse cultuurdecreten in de jaren tachtig en negentig, wordt op diverse fronten aan 'finetuning' gedaan.

Na een jaar inlopen, treedt het Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) dezer dagen naar buiten. Johan Vansteenkiste is coördinator van het IBK.

Johan Vansteenkiste: 'Het Initiatief Beeldende Kunsten is opgericht in december 2001. Van dergelijke steunpunten zijn er in de kunstensector nu vijf werkzaam: het Vlaams Theater Instituut (VTI), het Muziekcentrum Vlaanderen, het Vlaams Architectuurinstituut (Vai), het Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK) en het Initiatief Beeldende Kunsten (IBK). Allemaal autonome VZW's die een zuiver intermediaire functie hebben tussen het beleid aan de ene kant en aan de andere kant het totale veld van de kunst. Onze hoofdtaak is: de noden van het veld doorgeven aan het beleid, daarrond onderzoek verrichten, en de beslissingen van het beleid terugkoppelen naar het veld. Wij zijn dus geen beleidsvoerend orgaan, we hebben geen beslissingsmacht.'

Maar jullie worden wel volledig gesubsidieerd door de overheid.

Vansteenkiste: 'Klopt. We moeten dan ook een beleidsplan voorleggen, en we worden daarop geëvalueerd. Het IBK is niet ontstaan zoals het VTI, dat echt vanuit het theaterveld is gegroeid: het IBK is een overheidsinitiatief dat van in het begin zijn actieplan helemaal zelf moest opstellen. Daar zijn we het eerste jaar mee bezig geweest. Het is voor iedereen duidelijk dat de beeldende kunstensector met grote moeilijkheden kampt, maar aan het omschrijven van die problemen was geen structuur gegeven.'

Er is nu toch een sociaal statuut voor de kunstenaar goedgekeurd door de federale regering. Zijn de meeste problemen dan niet opgelost?

Vansteenkiste: 'Dat is precies de eerste vraag in onze FAQ. Een sociaal statuut is één, maar àlle problemen zijn er natuurlijk niet mee opgelost. Bovendien moet over dat statuut ook uitgebreid geïnformeerd worden. De opdracht van de helpdesk bestaat overigens niet alleen uit die FAQ. Er zijn ook de maandelijkse informatiesessies, die de kunstenaars wegwijs willen maken in de sociale, juridische en fiscale problemen. Kunstenaars met meer persoonlijke vragen, die enige discretie vragen, kunnen ook terecht in de wekelijkse juridische permanentie. Het is niet de bedoeling dat, als een kunstenaar bijvoorbeeld een probleem met de fiscus heeft, onze advocaten die voor hem of haar oplossen tot in de rechtbank. Er worden wél concrete voorstellen geformuleerd. En nogmaals: die helpdesk is er niet alleen voor kunstenaars, maar ook voor de andere actoren in het veld. Zelfs een kunstcriticus kan hier terecht (lacht).'

Alle steunpunten hebben nu een eigen website, met eigen informatie. Je hebt ook nog On Line, dat met hedendaagse beeldende kunst op het net uitpakt. En daarbovenop komt Cultuurnet Vlaanderen, dat eigenlijk àlles wil doen. Een kat vindt er haar jongen niet in terug, en het wordt allemaal door de overheid gesubsidieerd. Wie biedt in feite wàt aan?

Vansteenkiste: 'Wij gaan zeker niet beginnen met het opstellen van een activiteitenkalender. Jullie eigen Tijd-Agenda doet dat al voor de meeste media, Cultuurnet Vlaanderen heeft plannen in die richting, dus waarom zouden wij dat nog eens doen? Het lijkt ons beter om links te leggen van de ene naar de andere site, zoals dat trouwens al vaak gebeurt. On Line is een van de centra voor beeldende kunst die de sector mee in kaart moet brengen. Het houdt zich specifiek bezig met de kunstenaars en hun oeuvre, werkt onder meer archiverend en gebruikt daar vooral het internet voor. Wat On Line doet, gaan wij dus ook weer niet doen, we hebben dan ook onderling een partnership uitgebouwd. De rol van het IBK ligt, denk ik, vooral in het verstrekken van relevante informatie, van cijfergegevens over overheidsbesluiten en subsidieregelingen tot de FAQ. Samen kunnen we een sterke databank uitbouwen. Het Muziekcentrum Vlaanderen en het VTI hebben elk voor hun sector al zo'n uitgebreide databank, waar druk gebruik van wordt gemaakt. Dat moet de beeldende kunstensector ook creëren.'(Marc Ruyters)

Initiatief Beeldende Kunst is gevestigd aan de Bijlokekaai 7d in 9000 Gent. Inlichtingen: 09/267.90.40. De website www.ibknet.be is in opbouw.Andere sites: www.kunstonline.be , www.vti.be , www.muziekcentrum.be , www.vai.be , www.cultuurnet.be

Het volledige artikel verscheen in De Financieel-Economische Tijd van 11 januari.

Abonnees kunnen de volledige tekst hier lezen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud