Erfgoed Vlaanderen op zoek naar geld voor restauratie Maagdentoren

Erfgoed Vlaanderen onderzoekt op vraag van de Vlaamse overheid de toekomstmogelijkheden van de Maagdentoren. Dat heeft Edgard Goedleven, afdelingshoofd Monumenten en Landschappen, vrijdagavond gezegd tijdens de opening van de tentoonstelling "Huizen in torens. Over de Zichemse Maagdentorens en andere donjons" in de basiliek van Scherpenheuvel.

De Maagdentoren is een 600 jaar oude en 28 meter hoge vervallen voormalige donjon (een toren als kern van een middeleeuwse burcht) die zich situeert langs de Demer vlakbij het centrum van Zichem. Enkele jaren terug droeg de federale overheid het beheer van de toren over aan de Vlaamse. De verwachting is dat die eerlang het beheer op haar beurt zal overdragen aan Erfgoed Vlaanderen.

"Een van de opties is dat Erfgoed Vlaanderen de toren in erfpacht zal nemen en bijgevolg zal beheren. Binnen dit potentiële scenario heeft de vereniging momenteel een aanvraagdossier lopen bij het Europese Interregprogramma 'Historische Strategische Verdedigingswerken' en hoopt ze op korte termijn duidelijkheid te kunnen krijgen in de globale financiering", aldus Goedleven. Hij herinnerder eraan dat Erfgoed Vlaanderen weliswaar in aanmerking komt voor een aanzienlijke overheidssubsidie, maar het resterende geld moet zoeken bij andere overheden of privé. In het verleden renoveerde Erfgoed reeds het Fort Napoleon in Oostende.

Paul Peeters van de VZW Red de Maagdentoren wees in zijn toespraak andermaal op de vervallen staat "van één van de meest waardevolle monumenten in Vlaanderen". Hij wees er op dat de laatste keer dat er écht stellingen gestaan hebben aan de Maagdentoren al dateert van 1905 toen Zichemnaars zelf een gat in de toren dichtten dat de bliksem er had in geslagen. "Of de toren, zoals we nu bezig zijn, nog 100 jaar overeind zal blijven betwijfel ik ten volle".

Goedleven had overigens ook nog goed nieuws in petto voor het middeleeuwse kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) dat Erfgoed Vlaanderen sinds 1996 beheert en waar de plannen voor de eerste fase van de restauratie thans zo goed als klaar zijn. Hij kondigde ook aan dat Erfgoed zich vanaf heden ook zal ontfermen over de kapel van O.L.Vrouw van Steenbergen in Oud-Heverlee aan de Zoete Waters. Deze eenbeukige kapel in barokgetinte stijl werd gebouwd in 1651 en was eeuwenlang een bedevaartsoord.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud