Gemeenschappen akkoord over auteursrechten audiovisuele kunsten

De drie gemeenschappen hebben een akkoord bereikt over een verdeelsleutel voor het deel van de heffing op lege geluidsdragers dat bestemd is voor de promotie van muzikale en audiovisuele werken. Dat kondigde Richard Miller, als minister in de Franse gemeenschap bevoegd voor de audiovisuele sector, tijdens het weekeinde aan. De verdeelsleutel heeft betrekking op een bedrag van 1,71 miljoen euro.

Voor lege cassettes, video's en CDR's die worden gebruikt voor opnames in privésfeer betaalt de consument een heffing die de auteursrechten moet compenseren die de artiesten als gevolg van het kopiëren mislopen.

Volgens beschikbare cijfers bedraagt de jaarlijkse opbrengst daarvan ongeveer 5,7 miljoen euro. De wet voorziet dat 30 pct van dat bedrag kan worden doorgestort aan de gemeenschappen zodat die het geld kunnen gebruiken voor de promotie van kunst (gesproken, muzikaal, audiovisueel). Daarvoor is een samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen vereist vermits het bedrag tussen hen moet worden verdeeld. Tot nu toe was er geen dergelijk akkoord.

Miller, Vlaams minister van cultuur Bert Anciaux en Karl-Heinz Lambertz namens de Duitstalige gemeenschap, zijn nu wel tot een akkoord gekomen. Miller zei zondag dat er verschillende voorstellen werden gedaan en dat hij een laatste voorstel van zijn collega Anciaux heeft aanvaard omdat hij het rechtvaardig vond. Dat staat in een nota die Miller donderdag aan de Franse gemeenschapsregering zal voorleggen.

Concreet zou de Duitstalige gemeenschap 1,4 pct van het bedrag krijgen. De overige 98,6 pct zou als volgt worden verdeeld: 59 pct voor Vlaanderen en 41 pct voor de Franse gemeenschap. Op basis van de huidige cijfers gaat het om een jaarlijkse opbrengst van 1,71 miljoen euro waarvan 990.000 euro naar Vlaanderen gaat en 690.800 euro naar Franstalig België. De Duitstalige gemeenschap heeft recht op 20.000 euro.

(bron: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud