Gentse Feesten steeds minder voor de Gentenaar

(belga) - Twee op drie Gentenaren vindt dat het geld besteed aan de Gentse Feesten, goed besteed is. Maar het tien dagen durende zomerevenement is steeds meer gericht op bezoekers van buiten Gent, vindt 60 procent van de inwoners. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die maandag in Gent werden voorgesteld. De bewoners in de feestzone en de omgeving geven de feesten een score van 6 op 10.

Schepen van Feestelijkheden Daniël Termont (sp.a) zei maandag enkele oplossingen te hebben. Zo wil hij de pleinorganisatoren vragen om voortaan korting te geven aan Gentenaars. Hij betreurt tevens dat de bedrijven uit de regio zich zo weinig betrokken voelen bij het zomerevenement en beloofde inspanningen te doen om hen warm te maken voor de feesten.

De Gentenaar is redelijk tolerant tegenover de overlast, maar heeft aardig wat moeite met de bezoekers. "Zij houden te weinig rekening met de bewoners", vindt bijna 80 procent. Vier procent van de mensen uit de feestzone en omgeving ontvlucht de stad omwille van de Gentse Feesten.

Samen met het steunpunt Toerisme en Recreatie, een onderzoekseenheid van de KULeuven, heeft de dienst Economie van de stad Gent een kosten-baten-analyse gemaakt van de Gentse Feesten 2002. Het maandag voorgestelde onderzoek beantwoordt ook vragen naar het imago van de feesten, de draagkracht bij de bewoners, de leefbaarheid van de stad.

De Gentse Feesten lokten vorig jaar 8 procent meer bezoekers dan de voorgaande editie: van 1,2 miljoen in 2001 tot 1,5 miljoen in 2002. Door de onderzoekers werden afgelopen jaar ruim 1.000 bezoekers op straat ondervraagd. In vergelijking met onderzoek uit 2001, daalt het aandeel "Gentenaren" dat de feesten bezoekt: vorig jaar waren ze nog maar met 35 procent; 65 procent was van buiten Gent en zo'n 9 procent uit het buitenland, voornamelijk uit Nederland.

De studie trekt ook de geldstromen van de Gentse Feesten na. In totaal wordt bijna 50 miljoen euro, direct en indirect, besteed naar aanleiding van het zomerevenement, stellen de onderzoekers.

De gemiddelde dagbesteding van een bezoeker bedroeg in 2002 29,95 euro, iets meer dan het jaar voordien. 71 procent wordt besteed aan eten en drinken (respectievelijk 36,5 en 34,6 procent), slechts 18 procent aan voorstellingen en attracties. De Gentse Feesten heten dan wel een "gratis volksfeest" te zijn, maar doordat heel wat eet- en drankzaken niet bijdragen in de organisatie van evenementen, dreigen de gratisevenementen in problemen te komen.

"Als er een politiek draagvlak voor is, zal ik de belastingen op de inname van de openbare weg wat scherper stellen", zei schepen van Economie en Feestelijkheden Daniël Termont (sp.a) bij de voorstelling van het onderzoek.

In totaal gaven de Belgische bezoekers in 2002 30,8 miljoen euro uit, de buitenlandse gasten 5,4 miljoen euro.

De stadsuitgaven voor de Feesten zijn becijferd op 710.424 euro uitgaven van de dienst Feestelijkheden, 377.020 euro loonkosten voor de politie en het huren van bewakingscamera's en 231.500 euro voor de afvalintercommunale Ivago. Daar tegenover staan 301.740 euro inkomsten via terrasjes, kraampjes, uitbating van toiletten of straatanimatie. Bijkomend onderzoek moet de uitgaven van de stad preciezer bepalen, want er zijn nog blinde vlekken.

Het totaalbedrag van directe bestedingen (plus investeringsuitgaven naar aanleiding van de feesten, en kosten wegens stadsvlucht omwille van de feesten) bedraagt 36,6 miljoen euro.

Maar de onderzoekers maken gewag van een totale output van 49,5 miljoen euro. Daarin zitten zogenaamde "doorsijpelingseffecten" (2,8 miljoen euro), zoals extra bezoeken aan attracties of activiteiten in de regio; en indirecte economische effecten (totaal 10,4 miljoen euro), zoals aankopen bij toeleveranciers, bijvoorbeeld bierbrouwers.

Voor bepaalde cafés blijken de Gentse Feesten cruciaal om te overleven. De horecazaken beschouwen de feesten als hét belangrijkste evenement voor hun zaak. De omzet van de hotels daarentegen stijgt niet noemenswaardig. Wel waren er in 2002 meer gasten (4,6 procent) tijdens de feesten dan in de periode januari-juni 2002, vooral dan in de hotels binnen de feestzone.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud