Groen licht voor sociaal statuut kunstenaars

(tijd) - Het wetsontwerp dat, na ruim 30 jaar rechtsonzekerheid zorgt voor een volwaardig sociaal statuut voor de kunstenaars, gaat dinsdag naar het parlement. De ministerraad heeft daar mee ingestemd nadat ook de Raad van State, na twee kleine aanpassingen, het ontwerp van de federale ministers Frank Vandenbroucke (sp.a) en Laurette Onkelinx (PS) had goedgekeurd.

Als het parlement het ontwerp goedkeurt, kan het nieuwe statuut nog deze legislatuur van kracht worden. Alle kunstenaars kunnen dan genieten van een volledige sociale bescherming. Zij kunnen rekenen op ziekteverzekering, jaarlijkse vakantie, kinderbijslag en pensioen en op uitkeringen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor werknemers en die voor zelfstandigen richten een Cel Kunstenaars op die de artiesten adviseert bij de keuze voor het statuut van werknemer of zelfstandige.

Kunstenaars met het statuut van werknemer moeten niet meer aan al hun afzonderlijke opdrachtgevers vragen om werkgeversbijdragen te betalen. Er komen zogenaamde 'artistieke agentschappen', die als vaste werkgever van de artiesten optreden. Ook komt er een nieuwe manier om de sociale bijdragen te berekenen, gebaseerd op een vrijstelling van 35 euro per werkdag of 4,5 euro per uur.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud