Grote lijnen nieuw Vlaams audiovisueel beleid geschetst

Tijdens een informele bijeenkomst in Cannes zijn door het Kabinet van Cultuurminister Bert Anciaux de grote lijnen geschetst van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Deze overeenkomst moet het vernieuwd steunbeleid aan de Vlaamse audiovisuele productie vorm geven.

De jaarlijkse toelage aan het Fonds wordt op 12,5 miljoen euro bepaald. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse en onrechtstreekse steun. De rechtstreekse steun (+/- 10 miljoen euro) is specifiek projectgebonden: begeleiden, adviseren, verstrekken van financiële steun in alle fases (ontwikkeling, preproductie, productie, distributie, promotie en exploitatie).

De indirecte steun (maximaal 1,5 miljoen euro) is bedoeld voor reflectie en research, steun aan opleidingen en beurzen, kosten voor productie-ateliers en niet-specifiek projectgebonden promotie. Intussen wordt nog gesleuteld aan een bijlage aan deze beheersovereenkomst, die de aard en de grootte van de steunmaatregelen vastlegt en de procedures, regels en voorwaarden bepaalt om aan de Europese regeling te worden getoetst.

Uiterlijk 14 juni wordt een hearing (hoorzitting) georganiseerd waarop de minister zelf, het Fonds en de hele filmsector over de voorlopige tekst van de beheersovereenkomst kunnen debatteren. Het is de bedoeling bij de definitieve redactie met eventuele op- en aanmerkingen rekening te houden.

Nog voor het reces, uiterlijk voor eind juli, zou de Vlaamse regering de beheersovereenkomst goedkeuren. Het Vlaams Audiovisueel Fonds, onder de operationele leiding van zijn directeur-intendant Luckas Vander Taelen, wordt dan per 1 september operationeel.

Ook het steunpunt IAK (Initiatief Audiovisuele Kunsten) wordt dan opgestart. Het steunpunt gaat een nieuw reglement ontwerpen voor initiatieven die de filmcultuur in Vlaanderen bevorderen: van ondermeer filmfestivals en filmpedagogische initiatieven tot filmtijdschriften en -archieven.

In een eerste reactie verklaarde intendant Vander Taelen dat de aan het Fonds ter beschikking gestelde steun een behoorlijk budget vertegenwoordigt. "De Vlaamse film lijdt aan een ontzettend gebrek aan professionele omkadering. Ik beweer daarmee niet dat de Vlaamse films tot nog toe door amateurs zijn gemaakt, zeker niet! Maar filmproducent zijn in Vlaamse context was geen cadeau... Ik wil een kader creëren opdat het in Vlaanderen aanwezige talent zich op alle vlakken zou kunnen ontplooien. Dat moet de kern van de werking van het VAF zijn. En die nieuwe politiek wil ik combineren met de komst binnenkort van de tax shelter om zo de Vlaamse film eindelijk levensvatbaar te maken".

(bron: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud