Publiek leenrecht krijgt na acht jaar wachten een werkgroep

Na acht jaar van debatteren lijkt er een oplossing in de maak in het dossier van het publiek leenrecht. Premier Guy Verhofstadt organiseerde maandag een onderhoud op zijn kabinet met vertegenwoordigers uit de sector. Beslist werd om een werkgroep op te richten, waarvan de activiteiten vóór het einde van deze legislatuur moeten resulteren in een Koninklijk Besluit.

Een delegatie van Vlaamse en Franstalige auteurs mocht maandag op het kabinet van Verhofstadt haar grieven uit de doeken komen doen. De uitnodiging kwam er na een petitie van 635 auteurs, die wilden worden gehoord in de leenrechtenmaterie. Concreet vragen ze een KB dat de toepassing van het leenrecht mogelijk maakt en de vergoeding van de auteurs regelt, legt Hilde De Visscher van auteursvereniging SACD/SCAM uit.

Volgens een Europese richtlijn van 1992 hebben de auteurs, of de eigenaars van het copyright, het exclusieve recht om het uitlenen van hun werk al dan niet te aanvaarden. Lidstaten mogen afwijken van die richtlijn, maar moeten dan wel een leenvergoeding vragen, ten voordele van de auteur. Sommige instellingen kunnen vrijstelling krijgen.

De richtlijn werd in 1994 opgenomen in de Belgische auteurswet. Van een KB, dat de toepassing van die wet moet garanderen, is evenwel nog steeds geen sprake, waardoor er nog steeds geen leenvergoedingen zijn betaald.

Een en ander raakte in een stroomversnelling nadat de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) klacht indiende bij de Europese Commissie, die de klacht ontvankelijk verklaarde. Andere organisaties sloten zich later aan bij die klacht. Europa sommeerde ons land dringend maatregelen te nemen en overweegt het te dagvaarden voor het Hof van Justitie voor het niet naleven van de richtlijn.

De eerste minister nam daarop het initiatief om de auteurs en de uitgevers op zijn kabinet uit te nodigen, waar dus werd beslist een werkgroep op te richten, legt De Visscher uit. Die werkgroep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de premier en de drie gemeenschapsministers die bevoegd zijn voor het publiek leenrecht, en afgevaardigden van de auteurs en uitgevers. Een eerste vergadering zou binnen enkele weken plaatsvinden.

Op basis van een studie over de situatie van het leenrecht in de ons omringende landen, moet de werkgroep zelf met een verslag naar voren komen. Op basis daarvan kan dan een KB worden uitgewerkt. Verhofstadt zou laten weten hebben dat de regering vóór het einde van deze legislatuur een regeling wil uitwerken, aldus nog De Visscher. De auteurs en uitgevers reageren alvast verheugd op het resultaat van het eerste gesprek, luidt het.

(bron: Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud