Overheid, VVP en VVSG werken samen aan automatisering bibliotheken

(belga) - De Vlaamse Gemeenschap, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gaan samen een project van bibliotheekautomatisering op touw zetten. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen (foto: belga) vrijdag in Leuven bekendgemaakt. De eerste fase van het project moet in 2005 operationeel worden.

Vandaag voorziet elke openbare bibliotheek in haar eigen automatiseringsbehoeften voor de werking en dienstverlening aan de gebruiker. Door technische, organisatorische en financiële moeilijkheden en een gebrek aan gekwalificeerd personeel kunnen de bibliotheken de technologische uitdagingen echter niet op hun eentje aan. De overeenkomst wil via schaalvergroting daarvoor een oplossing bieden.

Zo zal er werk gemaakt worden van een verbeterde Vlaamse centrale catalogus en daaraan gekoppelde diensten die de bibliografische gegevens verzamelt van al het materiaal dat in plaatselijke openbare bibliotheken aanwezig is. Daarnaast zullen de provincies bibliotheken aanbieden te participeren aan een gecentraliseerd provinciaal systeem. Dat moet ze bijvoorbeeld helpen om diensten zoals interbibliothecair leenverkeer makkelijker te organiseren. De gebruiker zal op die manier via internet het aanbod van alle bibliotheken op dezelfde wijze gepresenteerd krijgen.

Van Grembergen zei in Leuven dat bibliotheken de ideale instrumenten zijn om in de toekomst de - in dit computertijdperk - dreigende analfabetisering van een deel van de bevolking te voorkomen. Voorwaarde hiertoe is dat deze instellingen uitgroeien tot "huizen van kennis", meer bepaald laagdrempelige instellingen waar alle informatie samengebracht wordt en mensen naar toe trekken - zoals naar de tempels van weleer - om te weten wat er gaande is.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud