Advertentie
Advertentie
Advertentie

Waalse leescheques bevorderen Vlaamse cultuur

(tijd) - Charles Michel, de minister van Binnenlandse Aangelegenheden van de Waalse regering, verdeelt 500 leescheques onder Waalse gemeenten die de Vlaamse cultuur en de tweetaligheid bevorderen. Het initiatief van Michel past in 'Je lis dans ma commune/Lezen in de gemeente', een actie om het lezen in Wallonië te stimuleren. Met de cheques ter waarde van 10 euro kunnen de gemeenten Vlaamse auteurs uitnodigen of Vlaams thema's aanboren zoals Brugge, Suske en Wiske of Tijl Uilenspiegel, een tweetalige actie ondernemen of kritieken schrijven over Vlaamse boeken.