Singer Pur / 'Rihm, Sciarrino, Moody, Metcalf, Oehms'

Classics OC 354

Het zeskoppige Duitse vocale ensemble Singer Pur heeft sinds zijn ontstaan in 1991 het blikveld open gehouden: het repertoire overspant een millennium van de westerse vocale traditie maar vindt ook aansluiting op de muziek van vandaag. Op deze cd brengen ze exclusief werken die recentelijk voor hen geschreven zijn. Wolfgang Rihm schreef motetten op passieteksten. Hier worden de vier reeds voltooide motetten gebracht van wat een reeks van zeven zou moeten worden. Salvatore Sciarrino nam een psalm als uitgangspunt.

Ivan Moody schreef muziek op een klaagzang van de Maagd uit de middeleeuwse bundel Car-mina Burana. Tot slot verklankte Joanne Metcalf een fragment uit Dante's Paradiso. Wat deze cd op het eerste gehoor verbindt, is een grote mate van sacraliteit. Die krijgt een extra inhoud door de stilistische verbondenheid met de oude polyfone muziek.

Toch is dit geen homogene cd. Dat heeft alles te maken met hoe je als hedendaagse toondichter met oude uitdrukkingsvormen en geladenheden omgaat. Rihm staat dicht bij de oude polyfone muziek: hij steunt voor de uitdrukking volledig op de harmonische werking.

Het resultaat is indringend, we horen muziek in een nieuwe taal die op een natuurlijk aandoende wijze uit een oude bodem is ontsproten. Op dat punt loop het bij de andere drie een beetje fout. Sciarrino wil gregoriaanse gezangen vervreemden door glissandi: het is vooral een stilistische ingreep, die de intrinsieke rituele en sacrale kracht te veel ontkent.

Bij Moody en Metcalf is het probleem dat zij te zeer de meditatieve aspecten van de oude muziek trachten te imiteren. Zij dreigen te verzanden in clichés, Moody nog eerder dan Metcalf. Mooie en aangename muziek, zonder meer.

PPdT

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud