Reality tv ontdekt senioren

(tijd) - Het nieuwe tv-programma 'Château Bravoure', vanaf maandag op VTM, volgt tien afleveringen lang een groep 55-plussers in hun voorbereiding van een avondvullende revue in de Bourlaschouwburg. Na de kinderziekenhuizen, de bevallingen, de luchthavens en de politie strijkt reality tv neer bij een nieuw segment van de bevolking: de senioren. Ouderen worden blijkbaar interessant. Voor marketeers, voor televisiemakers en voor andere media.

De eerste aflevering van 'Château Bravoure' belooft een beetje 'Idool 55+' te worden. Uit dertig kandidaten zal de coach en regisseur Carry Goossens twaalf gelukkigen selecteren. De zes dames en zes heren werken samen met hem en gastdocenten als An Nelissen en David Davidse een galavoorstelling uit voor de Bourlaschouwburg in Antwerpen. Ze krijgen daarvoor een maand de tijd. In die periode registreren de camera's de vreugde en het verdriet in het leven van de twaalf, de spanningen en de romances, de hilariteit en de plankenkoorts.

Met 'Château Bravoure' staat voor het eerst een groep 55-plussers in de kijker. Oud betekent niet langer versleten en vergeten, maar - zo is nu ook op televisie te zien - actief, bruisend en energiek. Zoals marketeers al langer ontdekt hadden, want deze groeiende groep heeft tijd én geld. Op de natte dromen van marketeers inspelen is nochtans niet de bedoeling van VTM. Want, zo klinkt het daar, dit programma wil zich zeker niet specifiek op 50-plussers richten.

'Net zomin als 'Het Verstand van Vlaanderen' een kinderprogramma is, is 'Château Bravoure' een programma voor ouderen', legt woordvoerder Mark Van Lombeek uit. 'Bert Geenen en Jan Verheyen willen van VTM een familiezender maken en dat geldt evenzeer voor dit programma. De mensen in 'Château Bravoure' dragen een pak levenservaring met zich mee, wat boeiende televisie oplevert. Heel anders dan wanneer je met jongeren werkt.'

Nu is VTM niet de eerste om senioren als categorie te 'ontdekken'. Bladen als Plus Magazine (Roularta) laten al langer topics aan bod komen die senioren interesseren. In 2003 was het 'maandblad voor jongeren van boven de 50' de grootste stijger bij de publiekstijdschriften: een toename van 16,8 procent voor de Nederlandstalige en Franstalige editie samen. Met zulke resultaten is het wellicht niet lang wachten tot ook anderen op de kar van de senioren springen.

In Nederland stond er al een groep senioren op om een eigen zender op te eisen. Zij vinden dat er te snelle beelden op de buis komen, te harde muziek en te veel seks, geweld en gevloek. De nieuwe omroepvereniging MAX zou een antwoord bieden op hun vraag: MAX wil zich richten op actieve mensen van vijftig en ouder. MAX kreeg van het Commissariaat voor de Media al een positief advies en komt daarmee in aanmerking voor een voorlopige erkenning. 'Een omroep die er gáát komen', klinkt het zelfverzekerd op de website.

Maar zitten ouderen daar wel op te wachten? Het Vlaamse Ouderen Overleg Komitee (OOK), deed op ons verzoek een kleine steekproef bij enkele ouderen en ouderenverenigingen. Directrice Mie Moerenhout: 'Senioren kijken nog het liefst van al naar inclusieve programma's, die zich niet specifiek tot hen richten. 'Palavra' bijvoorbeeld, een debatprogramma waarbij drie generaties elkaar rond één thema ontmoetten, vond men bijzonder interessant. Ouderen kijken ook graag naar informatieve programma's en documentaires: het 'Nieuws', het 'Journaal', 'De Zevende Dag' en National Geographic scoren goed bij ouderen. Dat neemt niet weg dat programma's over ouderen niet interessant zouden zijn. Integendeel, maar ze moeten dan wel informatief zijn en de diversiteit in de groep ouderen belichten. Uiteindelijk spreken we toch over een groep mensen tussen 50 en pakweg 105: dat is een immense groep die intern erg verschilt.'

'Het probleem is dat ouderen op dit moment clichématig in beeld komen. Het gaat bijna altijd over de thema's pensioenen en zorglast. Van dat beperkte beeld willen we af. OOK is een werkgroep media aan het oprichten die zal uitzoeken hoe ouderen zich beter kunnen profileren in de media. Begin 2005 zou die van start gaan. Zo bekeken ziet 'Château Bravoure' er - op papier althans - goed uit: men laat zien wat ouderen kunnen - je competentie droogt niet op als je 70 wordt, hé. De nadruk ligt op jong van geest en gedreven. Dat is een state of mind die je bij een ouder publiek meer tegenkomt dan iedereen denkt, dat zie ik hier elke dag. Daarom vind ik 'Man Bijt Hond' ook goed: die schenken aandacht aan ouderen, zonder dat het in clichés verzandt.'

'In de media moet alles vaak mooi, hip en nieuw zijn. Dan komt de oudere minder aan bod, tenzij als de opa die een spaarboekje opent voor zijn kleinkind. Terwijl Vlaanderen op dit moment toch 1.360.000 60-plussers heeft, zo'n 22 procent van de bevolking. Tegen 2050 zou dat 30 procent zijn. We hopen dat 'Château Bravoure' kan bijdragen tot een mentaliteitsverandering. Dat het hefbomen geeft om uit de impasse van de vergrijzing te raken, door het waardevolle van ouderen in de kijker te zetten.'

Het beeld van ouderen als kapitaalkrachtige groep vindt Moerenhout enigszins overtrokken. Nogal wat ouderen zitten met een piepklein pensioentje. Van het bijeengespaarde kapitaal vragen ze zich af of ze er wel mee gaan toekomen tot hun overlijden. En kinderen blijven steeds langer thuis wonen, zonder noodzakelijk voor de kosten op te draaien. Toch niet zo'n begeerde doelgroep?

Volgens Jean-Paul Thiebaut van het marktonderzoeksbureau Ipsos-Inra is er iets raars aan de hand met ouderen als doelgroep. In een niet zo ver verleden werkte Ipsos-Inra voor Plus Magazine, toen nog Onze Tijd/Notre Temps. 'Er is een ontegensprekelijke socio-demografische evolutie: de bevolking wordt steeds ouder. Steeds meer zaken in onze maatschappij gaan zich op ouderen richten. Er is Plus Magazine, er is het internationale communicatiebureau Senior Agency. Maar paradoxaal genoeg blijft die doelgroep in de publicitaire wereld achter. Blijkbaar vindt men ouderen daar minder interessant. Toen we voor Plus Magazine werkten, was er een intern debat gaande. De doelgroep van het blad is 50+, maar in de advertenties komt een jonger publiek in beeld. Er zijn vandaag nog altijd weinig advertenties die op senioren mikken. Omdat er bij de creatieve geesten in de reclame vooral jongeren werken? Ik weet het niet. Wel heeft een studie uitgewezen dat ouderen specifieke verwachtingen hebben. Als men reclame wil maken voor die groep, dan zal het erop aankomen de juiste toon te vinden. En dan moet je nog de juiste dragers vinden ook. Want wie mikt op ouderen, riskeert jongeren af te stoten, want die vinden het misschien ouderwets. Daarvoor moet nog een hele weg afgelegd worden.'

Château Bravoure, VTM, 21.10u.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud