Anciaux verwerpt voorstellen Vlaams Audiovisueel Fonds

(tijd) - Minister van Cultuur Bert Anciaux heeft de voorstellen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) om de filmsector te ondersteunen afgeschoten. Het VAF pleitte voor een kleine heffing op bioscoopkaartjes, dvd's en kabelabonnementen en wenste ook een kleine bijdrage van de omroepen.

"Deze maatregelen bestraffen de cultuurconsument", zegt Anciaux in De Tijd. Het VAF wil met de maatregelen enige financiële ademruimte creëren en extra jobs in de audiovisuele sector creëren. Luckas Vander Taelen (VAF) vindt de extra's niet ingrijpend voor de burger.

Anciau is het ook niet eens met een mininmumsubsidie van 625.000 euro per nieuwe Vlaamse film. Een absoluut minimum volgens Vander Taelen.

Minister Anciaux werd in de commissie Cultuur geïnterpelleerd naar aanleiding van zijn recente uitspraken over het beleid van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en zijn pleidooi voor een trendbreuk in het Vlaamse filmbeleid. Op de vooropening van het Filmfestival in Gent liet Anciaux begin deze maand weten dat Vlaanderen nood heeft aan een gerichter stimuleringsbeleid voor de Vlaamse film en aan gedurfdere filmprojecten. Het pleidooi van de minister veroorzaakte heel wat deining in de filmsector.

De minister verwerpt nu ook de vier alternatieve maatregelen uit het VAF-memorandum die de audiovisuele creatie in Vlaanderen meer financiële ademruimte moeten geven. Dat memorandum dateert van juni. De eerste maatregel is een bijdrage van de omroepen, naar analogie met de Franse gemeenschap, van 0,01 procent van het bruto regionaal product van Vlaanderen. De heffing zou op termijn 480 voltijdse banen en 16,4 miljoen euro extra opleveren. Ten tweede stelt het VAF een jaarlijkse heffing voor van 2 euro op ieder kabelabonnement. Luckas Vander Taelen, directeur van het VAF: 'Die maatregel is al jaren van kracht in Wallonië. Hij kan 5 miljoen euro aan bijkomende middelen genereren, of een extra werkgelegenheid van 150 banen.'

Het VAF pleit ook voor een minimale heffing van 10 eurocent op de verkoop van dvd's en video's en 30 eurocent op de verkoop van filmtickets. Beide maatregelen zijn volgens Vander Taelen nog eens goed voor 7,7 miljoen euro en 220 extra jobs. De combinatie van deze middelen zou volgens berekeningen van het VAF meer dan 800 voltijdse banen creëren in de Vlaamse filmsector en 29 miljoen aan extra middelen genereren. 'Dit is een unieke kans voor de Vlaamse overheid, die bovendien bevoegd is om onze maatregelen in te voeren', zegt Luckas Vander Taelen.

'Zulke maatregelen bestraffen de cultuurconsument', zei minister Anciaux in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement. 'Ze zijn nauwelijks ingrijpend voor de burger', reageert de directeur van het VAF. 'Bovendien creëren ze extra werkgelegenheid. Wie kan daar nu tegen zijn? Nederland, Frankrijk en Wallonië ondersteunen, in verhouding tot hun bruto binnenlands product, de eigen filmproductie respectievelijk twee-, drie- en zesmaal meer dan Vlaanderen.'

Anciaux is ook tegen de gemiddelde VAF-subsidie van 625.000 euro per bioscoopfilm. 'Het VAF wil met die maatregel de concurrentievervalsing tegengaan. Economisch gezien kan ik dat begrijpen, maar niet vanuit cultureel oogpunt', zei Anciaux. Maar volgens Luckas Vander Taelen is 625.000 euro een absoluut minimumbedrag om een Vlaamse film in roulatie te krijgen, ook commerciële films als 'De Zaak Alzheimer' en 'Team Spirit'. De minister wil binnen afzienbare tijd overleggen met het VAF en de filmsector over de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF, die in 2006 ingaat.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud