'Extra City': een kunsthal in een graansilo

(tijd) - Extra City is de naam van een nieuwe kunsthal in het Antwerpse havengebied. Het is een indrukwekkende tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst die huist in een oude graansilo. Op 20 november openen de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), en de Antwerpse schepen Philip Heylen de ruimte.

Op het Antwerpse Eilandje, aan het einde van het Kattendijkdok ligt een gigantische, niet langer gebruikte graansilo. De VZW Extra City heeft daar onderdak gevonden, dankzij de steun van Trouw Natie en het Antwerps Havenbedrijf. Men beschikt er over een loods van 30 bij 50 meter, aan de zijkanten om de 5 meter ingedeeld in 18 betonnen opslagboxen. Dat waren vroeger silo's voor het graan, maar blijken nu gedroomde ruimtes om te exposeren. De combinatie van de intieme ruimtes en het grote middenplein is ideaal voor zowel kleine als monumentale kunstwerken en installaties. De firma B-architecten zorgde voor de verbouwing die wordt uitgevoerd door (en op kosten van) de Trouw Natie. Het geheel oogt indrukwekkend: er is in Vlaanderen geen vergelijkbare ruimte voor hedendaagse kunst voorhanden. Daarnaast komt in het gebouw ook een horecazaak.

Aan Extra City hangt ook een ambitieus en professioneel onderbouwd artistiek project vast. Extra City wil Antwerpen op de internationale kunstkaart zetten. Voor de openingstentoonstelling op 20 november nodigde Extra City een twintigtal nationale en internationale kunstenaars uit. De tentoonstelling heet 'Dedicated to a proposition', een naam ontleend aan een toespraak van Abraham Lincoln op het slagveld van Gettysburg.

Internationaal

Extra City is meer dan een indrukwekkende infrastructuur die de VZW voor 1 symbolische euro ter beschikking kreeg. Extra City wil de ietwat vastgeroeste structuren voor hedendaagse kunst in Antwerpen een spectaculaire bovenbouw geven. Niet in concurrentie, maar in samenwerking met de bestaande instellingen voor hedendaagse kunst in Antwerpen, zoals het MuHKA, NICC, AIR en Objectif. De artistieke leiding van de nieuwe kunsthal is in handen van Wim Peeters (1973), die eerder tentoonstellingen organiseerde bij het NICC.

Extra City is niet zomaar een galerie of tentoonstellingsruimte. Men wil, zo stellen de initiatiefnemers, een internationaal profiel opbouwen als toon- en reflectiepunt over hedendaagse kunst. Extra City wil ambitieus meedenken aan het realiseren van een volwaardig kunstinstituut voor de 21ste eeuw. Dat zal in de praktijk gebeuren via vier grote tentoonstellingen per jaar. Maar ook door actief onderzoek, publicaties, debatten, het ontvangen van artists in residence en dies meer. Extra City wil volgens Wim Peeters een permanente Biënnale zijn - naar analogie van de kunstmanifestaties in bijvoorbeeld Venetië, Sao Paolo of Johannesburg. Extra City wordt dus zeker geen tweede MuHKA, het wil meewerken aan de toekomst van de hedendaagse kunst. Het wil meer dan kunst alleen brengen, men heeft er ook oog voor de maatschappelijke context. En men heeft de intentie meer mensen dan gebruikelijk te confronteren met hedendaagse kunst. Vandaar de ongebruikelijke openingsuren van het centrum: van vrijdag tot zondag van 11 tot 23 uur. De toegangsprijs is een democratische 2,5 euro.

Al deze grootse plannen worden voorlopig met relatief karige middelen gerealiseerd: voor 2005 bedraagt het budget 790.000 euro. Extra City kan rekenen op subsidies van de Vlaamse Overheid, de provincie en stad Antwerpen en wordt gesponsord door de groep Ahlers en de Trouw Natie. Mediasponsors zijn deze krant en radio Klara.

Voor de openingstentoonstelling op 20 november nodigde Extra City een twintigtal nationale en internationale kunstenaars uit. De tentoonstelling heet 'Dedicated to a proposition', een naam ontleend aan een toespraak van Abraham Lincoln op het slagveld van Gettysburg. Die had het toen over een nieuwe natie 'dedicated to the proposition that all men are created equal'. Extra City wil dat utopische uitgangspunt gebruiken om een staalkaart te brengen van de verschillende gebieden waarop kunstenaars vandaag actief zijn: van tv-commercials over muurtekeningen, van performances en installaties tot het opzetten van een productielijn voor cola light.

Twee historische kunstenaars fungeren als ijkpunten om de wisselwerking tussen kunst en actualiteit te kaderen. Allereerst is dat de Noorse kunstenaar Edvard Munch, die in 1903 de traditionele opeenstapeling van schilderijen opgaf om ze horizontaal op een witte muur te presenteren: het begin van 'white cube' als gangbare manier van tentoonstellen. Daarnaast is er de Franse schilder Théodor Géricault als boegbeeld. Hij baseerde zijn beroemde doek 'Le Radeau de la Méduse' als eerste niet op de geschiedenis, de mythologie of de bijbel, maar op een doodgewoon krantenartikel, op de actualiteit dus.

Gert Robijns, Damian Ortega, Sebastian Diaz Morales en Gerard Byrne realiseren nieuw werk voor de tentoonstelling. Terence Koh, Robin Rhode en Mike Bouchet verblijven zelfs drie maanden in de nabije sasmeesterwoning en realiseren ter plaatse nieuwe werken. Daarnaast nemen ook Enrique Metinides, Luc Tuymans, Francis Alys en Paul Graham deel. Gelijktijdig met de tentoonstelling wordt op 20 november 'Hotelit' opengesteld. Het is een hotelkamer-kunstwerk van de Russische kunstenaars Vadim Fishkin en Yuri Leiderman dat eigendom is van het MuHKA. Het wordt - om de samenwerking tussen beide instellingen te benadrukken - bij Extra City geïnstalleerd. Het kunstwerk kan als hotelkamer gehuurd worden.

Extra City opent op 20 november. Adres: Mexicostraat, Kattendijkdok Kaai 44, 2030 Antwerpen. Informatie: 0484/42.10.70. www.extracity.org

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud