Vlaamse Opera zoekt geld voor opvoeringen

(tijd) - De Vlaamse Opera heeft binnenkort een volledig gerenoveerd gebouw in Antwerpen, maar niet genoeg geld om er evenveel hoogstaande opvoeringen te brengen als voordien. Dat zei Hugo Schiltz, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Opera, bij de voorstelling van de renovatieplannen van het Antwerpse operagebouw.

Het Antwerpse stadsbestuur belooft 20 jaar lang een deel van de leningslasten (500.000 euro per jaar) op zich te nemen voor de infrastructuurwerken. Die komen bovenop een subsidie van de Vlaamse regering van 11 miljoen euro. Alleen wordt dat Antwerpse geld wel afgetrokken van het werkingsbudget. De stad Gent had zijn financiële inbreng al eerder teruggeschroefd en de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap compenseren dat niet.

'Met de werkingskosten die overblijven, kunnen we onmogelijk de Opera op hetzelfde peil handhaven', zegt Schiltz. 'We staan voor een dilemma: ofwel moeten we het aantal voorstellingen of het aantal plekken waar we spelen verminderen, ofwel zal de kwaliteit van de voorstellingen moeten dalen.'

'Investeren in een gebouw mag niet betekenen dat de middelmaat zegeviert', vindt de Antwerpse schepen van Cultuur, Philip Heylen (CD&V). 'Misschien moet niet per se elke opera in Antwerpen én in Gent gespeeld worden', suggereert hij. 'Alles ook in Gent spelen, kost 2 miljoen euro extra, en uiteindelijk liggen die twee steden toch vlak bij elkaar.'

Heylen laat weten dat hij de zaak bij de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), heeft aangekaart en hoopt op snel overleg. 'Er moet een moedige beslissing gemaakt worden over hoe we het operagebeuren in Vlaanderende de komende jaren gaan organiseren. Maar ik denk dat Antwerpen zijn engagement voor het operagebouw wel duidelijk gemaakt heeft.'

De volledige renovatie omvat het eigenlijke operagebouw en de theatertechnische installaties. Maar ook het aanpalende gebouw dat eigendom is van ING Insurance, wordt via publiek-private samenwerking in het project betrokken. Een deel van het gebouw wordt een brasserie, een bespreekbureau en een operashop. Op de bovenverdieping komen woningen. De theatertechnische vernieuwingen en een extra zijtoneel moeten de Antwerpse opera meer geschikt maken om internationale voorstellingen te brengen.

De renovatie moet eind 2006 klaar zijn. Tot dan vinden operavoorstellingen in Antwerpen asiel in andere zalen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud