Gilles Kepel / 'Oorlog in het hart van de islam'

(tijd) - Wat een jihad is weten de meeste westerlingen nu wel. Zelfs de gevolgen zijn bekend, een ervan is de 'war on terror'. De Franse hoogleraar en arabist Gilles Kepel maakt er ons attent op dat de jihad ook een tegenpool heeft, genaamd 'fitna'. Het is een volslagen negatief begrip en betekent zoveel als: oproer, oorlog in de familie. Fitna is, kortom, een middelpuntvliedende kracht die de ontmanteling, de implosie en de ondergang van de gemeenschap in zich draagt. En vooral: fitna bestaat.

Volgens de ware islamisten moet daarop streng worden toegezien door de oelema's, de schriftgeleerden. Een van de meest vooraanstaanden onder hen, tevens befaamd jihadist en rechterhand van Osama Bin Laden, is de Egyptenaar Ajman al-Zawahiri. Enige tijd voor 11 september 2001 heeft hij een belangrijke, zelfs visionaire tekst opgesteld, in overleg met Osama en getiteld 'Ridders onder de vlag van de Profeet'. Deze tekst bevat het religieus-politieke programma van Al Qaeda, zoals dat door Zawahiri zelf in oktober van dat jaar bekend is gemaakt via de zender Al Jazeera.

Luidens 'Ridders' was de mobilisatie van de islamitische massa's voor 11 september een complete ramp. Er zou een echte botsing van beschavingen nodig zijn, tussen de islam en de zionisten-kruisvaarders, om de pro-westerse regeringen in moslimlanden weg te werken en er het Nieuwe Kalifaat te installeren. In dat opzicht was de aanslag op de WTC-torens een groot succes. De reactie van Bush was beter dan kon worden verhoopt: de Taliban zijn niet uitgeroeid, Al Qaeda werd immens populair in tal van doellanden, in Irak is de goddeloze Saddam vervangen door de complete terreur, aangestuurd door Al Qaeda.

Kepel beklemtoont dat de Palestijnse zaak de basis is van alle oude en nieuwe conflicten. De Amerikaanse neocons hadden en hebben dezelfde belangen als Israël, zeer tot genoegen van de islamisten: de mislukking van de akkoorden van Oslo, de provocatie en de repressieve politiek van de Israëlische premier Ariel Sharon, het heeft er allemaal toe geleid dat de moslimwereld de gelederen sloot. Er kwam minder fitna en meer jihad. Zo hoort het, volgens Zawahiri.

Cruciaal is de rol van Saudi-Arabië. Die officiële bondgenoot van de VS heeft het geweld van de politieke islam gevoed, door onderdak te bieden aan islamistische leiders die verdreven waren uit landen als Syrië, Egypte en Irak. Het waren Saudi's die de ultraortodoxe salafisten fuseerden met de 'oude terreur' van de Moslimbroeders. Ook volgens Kepel bestaat Al Qaeda niet of nauwelijks als militaire structuur. Het is een soort adhoc-vereniging die contacten legt en onderhoudt via het internet, niet meer maar ook niet minder. De Amerikanen en hun bondgenoten weigeren dat in te zien. Daarom is de war on terror een ramp.

Nog is alles niet verloren. Van het allergrootste belang is de houding die uiteindelijk wordt aangenomen door de miljoenen moslims in Europa, vooral in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Als onze islamofobie hen in de armen van de jihad drijft, kunnen wij er een kruis over maken. Kepels slotbladzijden, met prachtige Franse volzinnen en idealistische wensen, kunnen zijn angst voor de mislukking niet verbergen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud