Advertentie
Advertentie

Hans Jansen: 'De historische Mohammed. De Mekkaanse verhalen'

(tijd) - De profeet Mohammed neemt in de islam een bijzondere plaats in. Het hevige protest tegen de Deense spotprenten was niet nodig om dat te bewijzen. De islamitische geloofsbelijdenis zegt genoeg: 'Er is geen God dan God en Mohammed is zijn Profeet.' Mohammed wordt door de moslims beschouwd als de laatste en dus ultieme profeet van het monotheïsme, het sluitstuk van de goddelijke openbaring, het zegel op de profetie. Tot daar het geloof. Maar wat is er bekend over de biografische Mohammed? Niet zo heel veel, als we Hans Jansen, arabist en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, mogen geloven. In 'De historische Mohammed' gaat hij op zoek naar wie Mohammed eigenlijk was.