'Als ik Jambon een tip mag geven: begin niet meteen op cultuur te besparen'

Jan Jambon die een kunstwerk inspecteert in een museum: een tafereel dat we in de toekomst vaker zullen tegenkomen. ©BELGAIMAGE

Voor het eerst zit de portefeuille cultuur bij de Vlaamse minister-president. Bij de N-VA bovendien, een partij waarmee de cultuurwereld al langer op gespannen voet leeft. Wat verwacht de cultuursector van Jan Jambon?

Jan Jambon, die zichzelf deze week benoemde tot minister van Cultuur in zijn eigen Vlaamse regering, is een operaliefhebber - vooral van Verdi - en al meer dan 15 jaar abonnee bij Opera Ballet Vlaanderen. 'Dat is helemaal terecht', lacht Bart Van der Roost, de CEO van het Operahuis. 'In geen enkele andere kunstvorm wordt leiders een harde spiegel voorgehouden en zo op de proef gesteld, behalve misschien in het theater van de politiek. Het pleit voor hem dat hij regelmatig bij ons komt genieten en reflecteren daarover.'

De NVA’er probeert ook veel te lezen. Vooral non-fictie, als hij er tijd voor vindt. Bestseller 'De Bourgondiërs' van Bart Van Loo ligt al enkele maanden op zijn nachtkastje, weet zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck. Jambon houdt ook van muziekfestivals, omdat ze de plek bij uitstek zijn waar mensen cultuur collectief beleven. 'Dat kan hem oprecht gelukkig maken. Hij komt misschien wat bestuurlijk over, maar hij is echt wel een gevoelsmens.' 

Hoogste instantie

In de cultuurwereld zullen ze het graag lezen, al is het maar dat het een stuk van de argwaan tegenover zijn figuur en de N-VA kan wegnemen. De relaties tussen de N-VA en de kunstwereld zijn niet echt hartelijk te noemen. De veeleer progressieve cultuurwereld vindt de partij te identitair en te rechts.

Dat Jambon ook Buitenlands Beleid als bevoegdheid heeft, kan interessante kruisbestuivingen opleveren.
Bart Van der Roost
Directeur Opera Ballet Vlaanderen

Is het water toch minder diep dan gedacht? De eerste reacties uit de sector over zijn aanstelling zijn voorzichtig positief. Het geldt als een pluspunt dat cultuur bij de minister-president zit. 'Cultuur wordt belangrijk genoeg geacht om bij de hoogste instantie te horen. Dat Jambon ook Buitenlands Beleid als bevoegdheid heeft, kan interessante kruisbestuivingen opleveren', zegt Van der Roost. Sommigen stellen zich wel de vraag hoe hij het minister-presidentschap zal combineren met zijn andere bevoegdheden. Gunther Broucke, de directeur van Brussels Philharmonic: 'Jambon wordt mijn vijfde minister van Cultuur. Zijn voorgangers waren, uitgezonderd Joke Schauvliege, die zich iets meer afsloot, zeer bereikbaar. Ga ik mijn minister ooit te zien of te spreken krijgen?'

Het cultuurhoofdstuk in het Vlaams regeerakkoord wordt vrij goed onthaald. Broucke leest veel ambitie in de tekst, vooral inzake internationalisering en infrastructuur. Dat ziet ook KVS-directeur Michael De Cock. Het enige waarover hij valt, is de hoge instapvoorwaarden in het subsidiesysteem voor beginnende kunstenaars. Jong talent moet meteen zijn internationaal potentieel kunnen aantonen, anders geen subsidies. De Cock: 'Dat is te streng. We mogen geen liberale principes hanteren om starters te ondersteunen. Kunstenaars moeten kunnen falen. Zeker met jong talent moeten we niet-resultaatgericht durven te denken. Anders dreigt de instroom op te drogen.'

Besparingen

Het regeerakkoord heeft opvallend veel aandacht voor cultureel ondernemerschap. Heeft de N-VA cultuur om een andere reden naar zich toegetrokken? Omdat het de kortste weg is om zelf besparingen door te voeren in de sector. Dat gevoel leeft, zeker omdat de Vlaamse regering zedig blijft zwijgen over de cijfers achter het akkoord. Na het Gatz-tijdperk wil de sector een nieuwe budgetknip vermijden. 'Ik wil Jambon aanraden zijn ambtstermijn niet te beginnen met te snoeien in het cultuurbudget. Daar valt weinig eer mee te rapen', besluit Dirk De Clippeleir, de directeur van de muziekzaal AB.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud