Cultuursector verenigt zich in crisiscel: 'Stop de broodroof en betrek ons'

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) bracht deze week een werkbezoek aan het zomerfestival Bijloke Wonderland in Gent. ©James Arthur

Negen koepelorganisaties uit de cultuurwereld smeken de politiek om de coronamaatregelen bij te sturen. Ze richten een crisiscel op. 'Als één sector op een veilige manier kan werken, zijn wij dat.'

De cultuursector begon met hoop aan de zomer, maar die hoop werd de ingedrukt door de strengere maatregelen om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan. Dat leidde meestal zonder voorafgaand overleg tot annuleringen van culturele voorstellingen, eerst in Antwerpen, daarna ook in andere steden en gemeenten.

Nadat de concertzaal Ancienne Belgique deze week 200 freelancers aan de deur had gezet, trok de muzieksector aan de alarmbel in een brandbrief. 'Als we nog een sector willen, is een groot reddingsplan nodig', luidde het.

De muziekindustrie voelt zich niet als enige vergeten. Negen culturele koepelorganisaties verenigen zich in een crisiscel. Ze dringen aan op een nauwere betrokkenheid bij het crisisbeleid. Het gaat om spelers uit de gesubsidieerde en de privésector: Antwerps Kunstenoverleg (AKO), Artiestencoalitie, Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Corona Taskforce Belgian Event Sector, Gents Kunstenoverleg (GKO), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), State of the Arts en het Vlaams Museumoverleg. De bedoeling is zoveel mogelijk actoren bij de strijdcoalitie te betrekken.

Verdampen

'De voorbije maanden en weken bleken beleidsmakers keer op keer onvoldoende op de hoogte van de vele inspanningen van de sector om coronaproof voorstellingen en optredens te organiseren', staat in een persbericht. 'De ondoordachte beslissingen hakten er stevig in bij veel organisaties, kunstenaars, freelancers en technici die hun broodwinning zagen verdampen. Ook de vele cultuurbezoekers worden keer op keer in de wind gezet.'

Stop de broodroof en betrek ons. Er zijn geen excuses meer om over onze hoofden heen te beslissen.
Alliantie van negen koepelorganisaties uit de cultuursector

Nochtans heeft de brede cultuursector het meest ervaring in het organiseren van bezoekersstromen, luidt het. 'Die kennis heeft ons geholpen een sectorgids uit te werken die de veiligheid van artiesten, medewerkers en bezoekers garandeert. Het document kwam tot stand na grondig overleg met overheden en experten. Pijlers zijn: afstand tussen de bubbels, het dragen van maskers, gescheiden bezoekersstromen, handgels, registratie van bezoekers. Op weinig plaatsen in onze maatschappij zijn de maatregelen zo strikt en verloopt een bezoek zo veilig. Laat ons werken. Stop de broodroof en betrek ons. Er zijn geen excuses meer om over onze hoofden heen te beslissen.'

Taskforce

De oppositiepartij Groen wil zo snel mogelijk om de tafel zitten met de cultuursector. Elisabeth Meuleman, voorzitter van de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement, wil een spoedoverleg organiseren om de maatregelen te evalueren en bij te sturen. Groen pleit voor een 'taskforce cultuur', met vertegenwoordigers van de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde sector, de administratie en de regeringen 'om elke vorm van miscommunicatie te vermijden, snel op de bal te spelen, bijkomende steunmaatregelen uit te werken en het cultureel najaar voor te bereiden in alle veiligheid'.

Groen en sp.a willen daarvoor de commissie-Cultuur versneld samenroepen. De meerderheidspartij N-VA vindt dat 'niet zinvol'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud