Helft wetenschappelijke raad Kazerne Dossin stapt op

UAntwerpen-rector Herman Van Goethem is een van de negen vertrekkers bij de wetenschappelijke raad van de Kazerne Dossin. ©Dieter Telemans

Het ontslag van de negen wetenschappers bij de Mechelse Kazerne Dossin volgt op het ontslag van algemeen directeur Christophe Busch in november en de weigering om er een prijsuitreiking van Pax Christi te laten plaatsvinden.

De helft van de 18 leden van de wetenschappelijke raad van het museum, memoriaal en onderzoekscentrum Kazerne Dossin in Mechelen heeft maandagavond ontslag genomen. De raad van bestuur legt volgens de vertrekkers te veel de nadruk op het luik 'herdenking van de Holocaust' en te weinig op het luik 'mensenrechten'.

Het loopt al een tijdje moeilijk bij de leiding en het bestuur van de Kazerne Dossin. In november nam algemeen directeur Christoph Busch ontslag uit onvrede met het dagelijks bestuur. Er was een verschil in visie op de werking van Kazerne Dossin: mag ze alleen een herdenkingsmonument voor de Holocaust zijn of mag er ook worden nagedacht over actuele mensenrechtenschendingen?

Ambassadeur voor de vrede

In december was er een nieuw incident toen het dagelijks bestuur van de Kazerne Dossin een prijsuitreiking afgelastte die al bezig was. Midden-Oostenexperte Brigitte Herremans zou er door de ngo Pax Christi gelauwerd worden als Ambassadeur voor de vrede. Herremans, die bekendstaat als een genuanceerde kritische stem over het conflict in het Midden-Oosten, werd in 2016 de toegang tot Israël ontzegd.

Met grote verbazing stelden we vast dat de raad van bestuur geen verontschuldigingen heeft aangeboden na het incident met mevrouw Herremans en Pax Christi.
Communiqué vertrekkende wetenschappers

De historicus Bruno De Wever (UGent) dreigde toen al met ontslag uit de wetenschappelijke raad van het museum. 'Met grote verbazing stelden we vast dat de raad van bestuur geen verontschuldigingen heeft aangeboden na het incident met mevrouw Herremans en Pax Christi', luidt het in een communiqué.

'Het is voor ons evident dat de Kazerne Dossin, als plaats van herinnering, niet het terrein kan zijn waarop de huidige politiek van Israël wordt geagendeerd. We mogen niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben.'

Andere organisatie

Volgens de ondertekenaars is het zeker mogelijk de wetenschappelijke opdracht van de Kazerne Dossin op het vlak van mensenrechten te laten samengaan met een actualisering van de mensenrechtenthematiek, conform het missionstatement, en met groot respect voor de plaats van herinnering in de oude kazerne. 'Dit vraagt echter een andere organisatie waarbij, in een museum gefinancierd door de Vlaamse overheid, de verschillende stakeholders de plaats hebben die hen toekomt.'

Er zijn genoeg professoren in binnen- en buitenland die op een serieuze manier aan Holocaustherdenking kunnen doen én respect kunnen opbrengen voor de Joodse gemeenschap.
Michael Freilich
Kamerlid N-VA

De persmededeling is ondertekend door de professoren Bruno De Wever (UGent), Freddy Mortier (UGent), Herman Van Goethem (rector UAntwerpen), Karel Velle (Algemeen Rijksarchivaris), Nico Wouters (Directeur Cegesoma), Tine Destrooper (UGent), Didier Pollefeyt (KULeuven), Frank van Vree (directeur Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies) en Stephan Parmentier (KU Leuven).

Ze vragen de Vlaamse regering om de statuten van Kazerne Dossin te herzien.

Freilich

Michael Freilich, Kamerlid voor de N-VA en voormalig hoofdredacteur van Joods Actueel, reageert dinsdag in 'De ochtend' op Radio 1 scherp op het vertrek van de negen wetenschappers.

'Er zijn genoeg professoren in binnen- en buitenland die op een serieuze manier aan Holocaustherdenking kunnen doen én respect kunnen opbrengen voor de Joodse gemeenschap. De wetenschappelijke raad bestaat al twee à drie jaar. Wat hebben zij in al die tijd gedaan? Ze komen maar een keer per jaar samen. Ze hebben nog geen rapport geschreven, wel commentaarstukken in de kranten. Dan kunnen ze maar beter vertrekken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud