'Tax shelter is het geschenk dat teruggeeft'

Een beeld uit de oscarwinnende film The Artist. De film werd mee gefinancierd met Belgisch geld via het tax shelter-systeem. ©EPA

De Belgische tax shelter voor de filmindustrie is een erg mooi cadeau van de overheid. Maar het is ook een cadeau dat zich terugbetaalt. Dat is de conclusie van een studie van filmbedrijf uMedia en Deloitte.

Een tax shelter is een fiscaal mechanisme om de filmindustrie in België te bevorderen. In het systeem kan een bedrijf 150 procent van het bedrag dat het in een ‘tax shelter’ investeert van de bedrijfswinst aftrekken. De investering kan voor hoogstens 40 procent bestaan uit een lening en moet voor ten minste 60 procent bestaan uit risicodragend kapitaal, waardoor de investeerder voor een stukje eigenaar wordt van de rechten op de film.

Het zijn vooral kmo's die van het systeem gebruik maken. 'Bedrijven die op het einde van het jaar winst maken, kunnen via het systeem hun belastinggraad optimaliseren', legt Jeremy Burdek, co-CEO van uMedia, uit. 'Dat geld wordt dan in de Belgische filmindustrie gestoken.'

Studie

Het systeem bestaat ondertussen acht jaar, en wordt in de sector op handen gedragen. 'Maar er duiken hoe langer hoe meer verhalen op over misbruiken', zegt Nadia Khamlichi, co-CEO van uMedia. 'Die verhalen zijn evenwel nooit onderbouwd. Wij wilden wel eens aangetoond zien of het systeem nu werkt of niet.'

uMedia stapte daarvoor naar consultant Deloitte. Die ging aan de slag met de gegevens van ruim 90 films uit alle genres tussen 2007 en 2011, die met in totaal 126 miljoen euro aan tax shelter-geld werden ge(co)financierd. Dat is goed voor 17 procent van alle producties met geld uit de tax shelter in die periode, en dus een zeer uitgebreide steekproef.

De bedoeling van de studie was een idee te krijgen over drie onderwerpen: de fiscale, de economische en de culturele impact van de tax shelter. En de balans is voor alle drie de thema's positief, zo luidt de conclusie.

Fiscaal

Voor de fiscale analyse, verliep de berekening als volgt. De totale kosten voor de staat op de 126 miljoen euro tax shelter-fondsen, bedroegen 65 miljoen euro (126 miljoen x 150% aftrekbaar x 33,99% vennootschapsbelasting die normaal op het bedrag zou moeten betaald worden).

Dat bedrag wordt afgezet tegen enerzijds de 70 miljoen inkomsten die de staat haalt uit de economische activiteit die het filmwerk opleverde (vennootschapsbelasting, BTW, sociale bijdragen van werknemers) en anderzijds de 8 miljoen euro die de staat uitspaart aan sociale lasten, door de extra werkgelegenheid die de producties creëerden.

De balans is dus 13 miljoen in het positief voor de Belgische staat, volgens die redenering. Per 1 euro kosten, recupereert de staat 1,21 euro. Als je die ratio toepast op de volle pot tax shelter-fondsen uit de periode 2007-2011, dan heeft de staat daar dus 77 miljoen euro aan overgehouden.

Economisch

En het verhaal is volgens de studie niet alleen positief op fiscaal vlak. Ook de algemene economie is gebaat bij het systeem, volgens de studie. 'De werkgelegenheid in de sector groeide in de periode van 2003 tot 2010 met 23 procent', zegt Patrick Brauns van Deloitte. 'In dezelfde periode groeide de algemene tewerkstelling in België slechts met 8,5 procent. En in dezelfde periode dikte de brutomarge van de bedrijven in de sector bovendien met gemiddeld 75 procent aan.'

Tot slot zorgt het systeem ook voor een florerende Belgische filmsector, besluit Deloitte. Tussen 2003 en 2010 steeg het aantal in België geproduceerde films met maar liefst 250 procent. En die bloeiende markt levert ook een kwalitatieve component op, concludeert Deloitte uit het aantal prijzen dat Belgische films wonnen. Dat cijfer steeg tussen 2004 en 2010 met 49 procent.

'De studie bewijst dat het systeem fundamenteel werkt. alle betrokken partijen winnen erbij', zegt Khamlichi. 'Het is dus onzinnig om te suggereren om dat hele systeem te vervangen, zoals je soms hoort. Het perfecte systeem bestaat niet, maarde fundamenten zijn goed.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud