Advertentie

Luc Tuymans riskeert veroordeling voor plagiaat

©ZieCredit

Pleegde Luc Tuymans plagiaat door een foto van Jean-Marie Dedecker na te schilderen? Of is zijn schilderij een parodie, zoals de kunstenaar gisteren volhield op een proces in Antwerpen? ‘Dat is een vreemd argument voor een schilder die niet bekend staat voor zijn humoristische werken’, zei de tegenpartij.

©Imagedesk / Katrijn Van Giel

Fotografe Katrijn Van Giel fotografeerde in 2010 politicus Jean-Marie Dedecker in volle verkiezingscampagne. Schilder Luc Tuymans botste op een van haar beelden in een krant. Hij schilderde de foto na zonder de fotografe op de hoogte te brengen. Toen Van Giel het schilderij vorig jaar in een catalogus zag staan, viel haar meteen de grote gelijkenis op met haar portretfoto van de rechtse politicus. Wie de foto en het schilderij naast elkaar legt, kan inderdaad moeilijk om de overeenkomsten heen. Het is dezelfde afbeelding in dezelfde kadrering en in een sterk vergelijkbare belichting. Alleen gebruikt Tuymans meer grijstinten, waardoor het schilderij grauwer aanvoelt.

De kunstenaar gaf een jaar geleden al toe dat hij de foto als inspiratie gebruikte. Maar de beschuldiging van plagiaat aanvaardde hij niet. Hij vond ook niet dat hij toestemming had moeten vragen aan Van Giel. ‘Daar kun je toch niet aan beginnen, om elke keer toestemming te vragen als je een rondzwevend beeld wil gebruiken?’, zei Tuymans in De Standaard.

De fotografe diende een klacht in wegens plagiaat. Gisteren kwam de zaak voor op de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. De debatten draaiden in hoofdzaak rond de vraag ‘wat is humor?’. De schilder verdedigde zich immers met het argument dat zijn schilderij een parodie is. Het wet op het auteursrecht maakt daarvoor een uitzondering, op voorwaarde dat de parodie humoristisch bedoeld is en er belangrijke verschillen zijn met het oorspronkelijke werk. Volgens de advocaat van de kunstenaar is aan die voorwaarden voldaan. ‘Humor en parodie beperken zich niet tot billenkletserij. Luc Tuymans wilde met een sterk beeld kritiek leveren op de verrechtsing van de Belgische maatschappij. Zijn werk is dus meer dan het gewoon maar naschilderen van een foto. Het formaat en de kleurcontrasten zijn bovendien anders, waardoor er geen verwarring mogelijk is’, zo luidde het pleidooi van Tuymans’ advocaat Michaël De Vroey.

Luc Tuymans gebruikt het argument parodie om aan een veroordeling voor plagiaat te ontsnappen.
dieter delarue
advocaat van fotografe katrijn van giel

De advocaat van Katrijn Van Giel toonde zich niet onder de indruk. ‘Bij een parodie is het belangrijk dat de humor in de verschillen zit’, zei Dieter Delarue. ‘Mona Lisa met een grimas of Mickey Mouse met een joint in zijn mond: dat zijn duidelijk herkenbare parodieën. Hier is het parodiërende niet duidelijk omdat er geen verschillen zijn tussen het originele beeld en de geschilderde reproductie. Luc Tuymans gebruikt het argument van parodie gewoon om aan zijn veroordeling voor plagiaat te ontsnappen. Dat is eigenaardig voor een schilder die niet echt bekend staat om zijn humoristische werken.’ Als de Antwerpse schilder op voorhand toestemming had gevraagd aan zijn cliënte, was het proces wellicht niet nodig geweest, zeiDelarue nog.

De fotografe eist een erkenning van het feit dat Luc Tuymans haar auteursrecht heeft geschonden en een dwangsom van 500.000 euro per nieuwe reproductie die de schilder van het werk maakt. Op 21 januari volgt de uitspraak.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud