Zelfstandige boekhandels zoeken steun bij elkaar

Een jaar na de opheffing van Colibro groeperen de onafhankelijke boekhandels zich in een nieuwe belangenvereniging. De eerste zichtbare actie van Confituur: een essay van Marc Didden dat op 12 december gratis wordt meegegeven in de boekwinkel.

Het is een wereldwijd euvel waarmee de boekensector al jaren worstelt: het uitsterven van de onafhankelijke boekhandel. In Vlaanderen is dat niet anders. De afgelopen tien jaar mochten naar schatting 20 kleine boekwinkels hun deuren sluiten. Oorzaken? De harde concurrentie met grote ketens als Standaard Boekhandel en Fnac en de steeds interessanter wordende online verkoopkanalen zoals Bol.com of Proxisazur. En dan moet het ergste wellicht nog komen, als de hardnekkige geruchten kloppen dat de Amerikaanse webwinkel Amazon straks naar België komt.

De 'kleintjes' groepeerden zich in 1998 in de sectorvereniging Colibro. De leden konden onder meer samen boeken bij uitgevers inkopen om een sterkere marktpositie te hebben tegenover de grote ketens. Maar de vereniging werd vorig jaar ontbonden. Door de uitstap van enkele ontevreden leden, zoals de Groene Waterman uit Antwerpen, Walry uit Gent en Passa Porta uit Brussel, had Colibro het steeds moeilijker om rendabel te blijven.

Op de Boekenbeurs werd gisteren de opvolger van Colibro boven de doopvont gehouden. In de stuurgroep van de nieuwe vereniging, die Confituur heet, zetelen zes zelfstandige boekhandels. Volgens Paul Luyten van Walry in Gent, een van de leden van de stuurgroep, telt Vlaanderen 37 onafhankelijke boekhandels. Luyten verwacht dat 'bijna iedereen' zich bij Confituur zal aansluiten.

Het verschil met Colibro? Thomas Barbier van boekhandel De Rheygere in Brugge, die ook in de stuurgroep zetelt: 'Colibro werkte te veel voor zichzelf en niet voor de boekhandels. Het was een vereniging op zich geworden. Confituur wil een centraal aanspreekpunt zijn voor iedereen die baat heeft bij een gezonde werking van de zelfstandige boekhandels: uitgevers, klanten én de politiek. Overheden hebben immers baat bij boekhandels in het straatbeeld. Een stad wordt er beter van, het straatbeeld aantrekkelijker. Onafhankelijke boekhandels investeren in het lokale verenigingsleven en dus de economie.'

Essay

Confituur zet in zijn communicatie in op de slimme lezer en op het gedurfd ondernemerschap van zelfstandige boekenverkopers. Een bladwijzer die gisteren op de Boeken- beurs werd uitgedeeld, geeft de consument zes redenen om voor de onafhankelijke boekhandel te kiezen. Zelfstandige boekhandels zijn culturele ontmoetingsplaatsen met een breed aanbod. 'Bestsellers slokken er niet alle ruimte op, er is ook aandacht voor het onverwachte, het tegendraadse boek', staat op de bladwijzer.

De eerste zichtbare actie van Confituur is voor december. De vereniging roept 12 december (12-12-12) uit tot de dag van de onafhankelijke boekhandels. Wie die dag een boek koopt in een van de aangesloten winkels, krijgt er gratis het boekje 'Wie slim is vist hier' van Marc Didden boven op. Didden verklaart in zijn essay zijn liefde aan de onafhankelijke boekhandel. Met dit gratis pamflet spelen de Vlaamse boekverkopers leentjebuur bij hun Britse collega's. Topauteur Julian Barnes schreef dit voorjaar ter gelegenheid van de Independent Booksellers Week zijn onvoorwaardelijke liefde voor het boek van zich af in het pamflet 'A Life with Books'.

Begin 2013 belegt Confituur een eerste rondetafel met de aangesloten boekhandels. Een van de eerste punten wordt de vraag hoe boekhandels beter voet aan de grond kunnen krijgen bij de bibliotheken. Ze kunnen steeds moeilijker op tegen de kortingen van de grote ketens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud