Sabam: 'Wij hebben Basta gewoon terugbetaald'

De programmamakers van Basta toonden aan dat Sabam ook int voor niet bestaande acts. Volgens Sabam is het geïnde geld gewoon terugbetaald.

Er is opnieuw heisa rond auteursrechtenvereniging Sabam. In een artikel in de krant De Morgen staat dat de maatschappij dan toch niet de foutief geïnde auteursrechten zal terugbetalen, zoals eerder beloofd in tv-programma Basta. Dat zou blijken uit een parlementaire vraag van OpenVld-senator Bart Tommelein. Volgens Sabam-topman Christophe Depreter gooit Tommelein echter verschillende dingen op één hoop. 'Wij hebben Basta gewoon terugbetaald.'

Sabam kwam na een uitzending van het Neveneffecten-programma Basta onder vuur omdat er een en ander fout loopt bij de inning van de auteursrechten. De programmamakers toonden aan dat Sabam ook rechten int voor bands die niet bestaan.

Sabam verweerde zich toen door te zeggen dat verkeerde inningen wel degelijk worden teruggestort na controle.

Om dat te controleren stelde OpenVld-senatoreen parlementaire vraag aan minister van Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte (sp.a). In dat antwoord is er wel degelijk sprake van niet-terugbetaling van bepaalde bedragen. Maar het gaat daarbij enkel over forfaitaire inningen.

'Bij forfaitaire inningen is er geen sprake van een terugbetaling aan de gebruiker aangezien het forfait volledig verdeeld wordt over de werken die wel tot ons repertoire behoren', staat te lezen in een brief van Sabam die de minister bij zijn antwoord voegt.

Forfait

'Sabam int rechten die haar niet toekomen', hekelt Tommelein in De Morgen. Hij wil dat Vande Lanotte ingrijpt. Maar met die conclusie haalt Tommelein twee dingen door elkaar, aldus Sabam.

Het antwoord beperkt zich immers tot de forfaitaire bedragen. Wie gebruik maakt van beschermde werken, bijvoorbeeld op een fuif, of door de radio op te zetten in zijn winkel, betaalt een forfaitaire vergoeding, waarmee hij van heel het repertoire gebruik mag maken. Die vergoeding wordt via een verdeelsleutel verdeeld onder de aangesloten artiesten.

Als er op die fuif of op de radio dan eens een nummer passeren van een artiest die niet is aangesloten, dan wordt dat stukje van het bedrag inderdaad niet teruggestort. Zo werkt een forfait nu eenmaal. Wie louter muziek speelt van niet-aangesloten artiesten, kan dat via een in te dienen playlist overigens wel duidelijk maken, en krijgt in principe het geïnde geld terug. 'Maar dat gebeurt zelden of nooit', klinkt het bij Sabam.

Wie echter een optreden organiseert met een groep die niet is aangesloten en daar toch een factuur voor in de bus krijgt, wordt wel degelijk terugbetaald, verzekert Sabam-topman Christoph Depreter. 'Als we verkeerdelijk innen, gaat dat bedrag terug naar de organisator. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld theaterstukken en beeldende kunst. Als de rechthebbende niet is aangesloten, dan gaat het geld terug. Ook het geld dat werd geïnd voor het door de heren van Basta georganiseerde optreden is teruggestort.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud