interview

De Balans | Patrick De Groote

Patrick De Groote is artistiek directeur van de Zomer van Antwerpen. ©Brecht Van Maele/ID

Patrick De Groote (58) is de artistiek directeur van Zomer Van Antwerpen. Het stadsfestival, dat theater-, muziek-, dans- en circusvoorstellingen brengt, zet door corona zijn 26ste editie op pauze. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik hecht weinig belang aan materiële zaken. Ik heb drie broeken, allemaal hetzelfde model, in een andere kleur. Genoeg sokken en ondergoed om een week mee rond te komen. Het biedt vrijheid om niet over zulke dingen te hoeven nadenken. Wat ik wel belangrijk vind, zijn de goede contacten die ik de voorbije jaren heb opgebouwd. Het gezelschap van artiesten die bijzondere dingen doen. Collega’s die net als ik een andere koers proberen te varen. Het publiek dat we hebben opgebouwd.’

Wie heeft vooral in u geïnvesteerd?

‘De persoon die me de kans heeft gegeven een stapje verder te gaan, was de Antwerpse cultuurpromotor en CD&V-politicus Eric Antonis. Hij keek heel open naar cultuur. Vroeger was het culturele leven gebeiteld in seizoenen. Het begon in september en stopte midden juni. Tegen alle regels in ondersteunde hij ons destijds om ook tijdens de zomer een cultureel aanbod te verschaffen.’

Ik wil investeren in mensen die jonger en minder wit zijn dan ik, zodat cultuur voor hen iets wordt waar ze iets aan hebben.
Patrick De Groote
Artistiek directeur Zomer van Antwerpen

In wie investeert u?

‘Ik geloof dat de notie cultuur aan een grondige herziening toe is. Een deel van de bevolking schuift cultuur vandaag naar voren als het summum van beschaving en expressie. Maar er is een nieuwe sociale realiteit. Ik merk dat mensen die jonger en minder wit zijn dan ik die cultuur niet meer zien als iets nastrevenswaardigs. In hen wil ik investeren. Cultuur kan weer iets worden waar iedereen iets aan heeft, cultuur moet vertellen over de wereld waarin je leeft.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Lang geleden zijn we begonnen met publieksonderzoeken, om een beter idee te krijgen van wie ons publiek is. We kregen veel positieve antwoorden. Het was fijn om daarmee uit te pakken. Tien jaar geleden hebben we die bezoekersprofielen naast de demografische gegevens van de stad Antwerpen gelegd. Het werd duidelijk dat een groot deel van de bevolking ons nog niet kende. We hebben toen projecten opgezet zoals de Zomerfabriek, die zich specifiek richten tot jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Zodat we ook hen kunnen bereiken. Ik ben trots om te zeggen dat dat gelukt is, met de hulp van veel organisaties en mensen.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Uit mijn persoonlijke bestuursraad haal ik ongelooflijk veel geluk. Er zetelen mensen in met wie ik al decennialang omga en werk, maar ook mensen die ik pas ontmoet heb en met wie ik een nauwere band wil opbouwen. De leden komen uit verschillende landen, hebben verschillende genderidentiteiten, geloofsovertuigingen en opleidingsachtergronden.’

Gaat u soms in het rood?

‘Heel regelmatig. De dingen die we doen, zijn behoorlijk intens. Dit jaar door het coronavirus zeker, maar op een andere manier. In een normaal jaar ben ik tussen half juni en eind augustus betrokken bij 800 activiteiten voor de Zomer van Antwerpen. Tussendoor vindt Sfinks Mixed plaats, waarvan ik ook artistiek directeur ben. Je gaat onvermijdelijk in het rood. Maar de druk vermindert en wordt draaglijk omdat je merkt dat je publiek iets mee naar huis neemt. Artiesten hebben hun verhaal kunnen vertellen. Er is iets bijzonders gebeurd dat sporen nalaat. Zulke dingen maken het de moeite waard.’

Staat er winst op uw balans?

‘Voortdurend, door wat toeschouwers meenemen uit de dingen die we doen. Het gebeurt vaak dat bezoekers zichzelf verrassen door ontmoetingen en ontdekkingen. Iemand die helemaal niets met moderne dans heeft, kan bijvoorbeeld terechtkomen op een optreden van Rosas van Anne Teresa De Keersmaeker en verrast worden door hoe mooi hij het vindt. Ik heb bezoekers gezien die op een Poetry Slam tot tranen toe bewogen werden. Dat is voor mij een megagrote winst.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud