#MeToo-zaak kan Jan Fabre subsidies kosten

Kunstenaar Jan Fabre werd in september beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. ©BELGAIMAGE

Het dansgezelschap van kunstenaar Jan Fabre moet tegen april 2019 interne maatregelen rond goed bestuur en integriteitsbeleid nemen. Doet Troubleyn dat niet, dan knipt de Vlaamse overheid in de subsidies van het gezelschap.

Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) beslist na een onderzoek door zijn administratie.

In september spraken twintig (ex-)dansers van Troubleyn in een open brief van grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap van Fabre. Na die getuigenissen werd niet alleen een gerechtelijk onderzoek geopend, ook minister van Cultuur Sven Gatz gaf zijn administratie de opdracht een onderzoek uit te voeren.

Als Troubleyn de veranderingen de komende maanden niet doorvoert, dan zal het gezelschap van Jan Fabre de eerste schijf van zijn subsidies voor volgend jaar niet krijgen.

Op basis van dat administratieve onderzoek legt Gatz de vzw Troubleyn een reeks maatregelen op. Het dansgezelschap moet tegen 31 maart de principes van goed bestuur toepassen, er moet een vernieuwde en uitgebreide raad van bestuur worden aangesteld en de algemene vergadering moet worden verbreed. ‘Zo wil de minister voldoende checks-and-balances in de relatie tussen directie en bestuur inbouwen’, luidt een persbericht.

Daarnaast moet het dansgezelschap tegen dezelfde datum een integriteitsbeleid ontwikkelen en aantonen dat het in regel is met alle voorschriften voor de invoering en toepassing van een arbeidsreglement met een ethische gedragscode.

Herpakken

Als de organisatie die veranderingen niet doorvoert tegen april 2019, dan zal ze de eerste schijf van haar subsidies voor volgend jaar niet krijgen, zegt Gatz. Tegen 30 september 2019 zal een onafhankelijke expert de genomen maatregelen onder de loep nemen. Pas als ook die beoordeling positief is, maakt Gatz de tweede subsidieschijf op 1 oktober 2019 vrij. Troubleyn krijgt elk jaar 927.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid.

Gatz: ‘Met die maatregelen, waaraan expliciet de uitbetaling van subsidieschijven wordt gekoppeld, wil ik niet in de eerste plaats straffen opleggen. Ik wil Troubleyn vooral de kans geven zich als een van onze toonaangevende dansgezelschappen te herpakken en ook qua integriteitsbeleid en behoorlijk bestuur toonaangevend te worden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect