'Aandeelhouderschap is sleutel om talent te houden'

Louis Cornet besloot werknemers de mogelijkheid te geven om aandelen te kopen van zijn bedrijf Movify. ©saskia vanderstichele

Werknememers die ook aandeelhouder zijn, blijven erg dun gezaaid in België. Toch zijn er bedrijven die het model als de toekomst zien.

Zeven jaar lang was Louis Cornet als oprichter en CEO de enige aandeelhouder van Movify, een digital-consultancybedrijf uit Brussel. Vandaag deelt hij de aandeelhouderskoek met drie van zijn 70 werknemers. Hij gaf hen de mogelijkheid om aandelen voor een bedrag tussen 5.000 en 100.000 euro te kopen.

Hoewel het Cornets bedoeling is op termijn iedereen in Movify de mogelijkheid te bieden om mede-eigenaar te worden, gaf hij in eerste instantie de kans aan zijn zeskoppig managementteam. 'Je mag groots denken, maar daarom moet je niet meteen alles veranderen', zegt hij. 'Dit is een experiment. Als alles goed loopt, krijgen de andere werknemers binnen twee jaar ook de kans aandelen te kopen.'

De essentie

  • Werknemersparticipatie is volgens bedrijven zoals het IT-bedrijf EASI en de digital consultant Movify ideaal om gemotiveerde werknemers langer aan zich te binden.
  • In België is dat model niet echt populair. Het wordt vooral gebruikt als verloning voor topmanagers.
  • Volgens experts kan aandelenparticipatie een positief effect hebben op een onderneming. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Als alles goed loopt, krijgen de andere werknemers binnen twee jaar ook de kans om aandelen te kopen.
Louis Cornet
CEO digital-consultancybedrijf Movify

Movify is niet de de enige of eerste die experimenteert met het aanbieden van aandeelhouderschap aan medewerkers. Uit een onderzoek van de European Federation of Employee Share Ownership (EFES) blijkt dat 3 procent van de werknemers van beursgenoteerde bedrijven uit 32 Europese landen ook aandeelhouder is. In België ligt dat percentage rond 4 procent. Het gaat dan vooral om topmanagers die een aandelenpakket bezitten.

Springplank

Toch zijn er ook kleine en middelgrote bedrijven zoals Movify die werknemersparticipatie om meerdere redenen interessant vinden. Zo is het in de start-upwereld een veelgebruikte praktijk, in de eerste plaats om jong en ambitieus talent te strikken. Als die nieuwe aandeelhouders helpen om het bedrijf succesvol te maken, kan dat ook de ideale opstap zijn naar een eigen bedrijf.

Profiel Movify

Opgericht in 2013 door Louis Cornet.
Consultancy in digitale projecten voor klanten zoals Belfius, KBC en Proximus.
70 werknemers.
Omzet 2020: 7 miljoen euro.

Een van de sprekendste voorbeelden is het verhaal van de Est Taaveet Hinrikus, de eerste werknemer bij Skype. Met het geld dat hij verdiende door de overname door Microsoft in 2011, richtte hij TransferWise op, een specialist in internationale betalingen. Dat bedrijf, vandaag actief in Londen als Wise, is nu meer dan 5 miljard dollar waard.

Werknemers een springplank bieden om een eigen bedrijf op te richten is niet de enige reden waarom ondernemingen personeel de optie geven om aandeelhouder te worden, integendeel. Bij het IT-bedrijf EASI, dat al zeven jaar op rij met de titel Best Workplace in de categorie kleine en middelgrote bedrijven gaat lopen, is aandelenparticipatie een middel om goede werkkrachten langer aan zich te binden. Zelfs de receptioniste is aandeelhouder. 'Aandelen toekennen aan werknemers is bij ons eerder een gevolg van onze cultuur', zegt CEO Thomas Van Eeckhout. 'Wat we hebben delen we.' Vandaag zijn 105 van de 308 medewerkers aandeelhouder bij EASI.

Toen ik in 2012 als een van de eersten de kans kreeg om aandelen te kopen, heb ik tegen mijn vrouw gezegd dat die nieuwe keuken nog even moest wachten.
Thomas Van Eeckhout
CEO IT-bedrijf EASI

Om aandeelhouder te worden gelden een aantal voorwaarden. Werknemers moeten minstens twee jaar in dienst zijn, moeten een minimumscore halen op de waardenschaal van EASI en ook de evaluaties spelen een rol. Het is volgens Van Eeckhout wel degelijk de bedoeling om de locomotieven van de organisatie die optie te bieden.

'Bovendien willen we dat het een beetje pijn doet', zegt de CEO, die daarmee duidelijk wil maken dat werknemers de aandelen niet zomaar krijgen. Ze moeten wel degelijk worden aangekocht. 'Toen ik als een van de eersten in 2012 de kans kreeg om aandelen te kopen, heb ik tegen mijn vrouw gezegd dat die nieuwe keuken nog even moest wachten.'

Profiel EASI

In 1999 opgericht door Salvatore Curaba.
Biedt cloud- , security en andere softwarepakketten aan.
Ruim 300 werknemers.
Omzet 2020: 50 miljoen euro.

Cultuur van vertrouwen

Zowel EASI als Movify, die de inspiratie haalde bij de eerste, beschouwt de werknemersparticipatie als een deel van zijn cultuur. 'Natuurlijk speelt de war for talent een rol bij die beslissing', zegt Cornet. 'Als aandeelhouderschap de sleutel is om talent aan te trekken en te houden, dan wil ik dat zeker proberen.'

Als werknemersparticipatie tot meer gemotiveerde en betrokken werknemers leidt en een wapen is in de talentenjacht, waarom proberen dan niet meer bedrijven de formule uit? Volgens Van Eeckhout is het antwoord simpel. 'De meeste bedrijfsleiders zijn bang om de macht in hun organisatie te verliezen. Nochtans zouden veel bedrijven er baat bij hebben.'

Kiezen voor aandelenparticipatie heeft geen zin als er op andere vlakken ook geen participatie is.
Xavier Baeten
Vlerick Business School

Xavier Baeten, expert reward management aan de Vlerick Business School, volgt die verklaring maar gedeeltelijk. 'Kiezen voor aandelenparticipatie heeft geen zin als er op andere vlakken ook geen participatie is. Er moet met andere woorden een cultuur van vertrouwen heersen.'

EASI is op meerdere vlakken een goed voorbeeld. Ten eerste worden werknemers betrokken bij het zoeken naar oplossingen als er problemen zijn. 'Zo voorkom je het gevoel dat boven de hoofden beslist wordt', zegt Van Eeckhout. Bovendien geldt de regel dat 52-plussers uit het directiecomité moeten stappen om plaats te maken voor nieuw talent.

Volgens Baeten is aandacht voor cultuur en inspraak belangrijk, maar niet voldoende om een model van aandelenparticipatie goed te doen functioneren. 'Uit recent onderzoek is gebleken dat zulke modellen vooral vruchten afwerpen in sectoren waar nog veel groei is en die instabiel zijn, waar veel beweging is.'

'Met andere woorden: er zijn heel veel verschillende factoren, intern en extern, die een invloed kunnen hebben op het succes van een aandelenparticipatie.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud