Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe hou je het als leidinggevende vol in de lockdown?

Het coronavirus heeft een impact op onze relaties op de werkvloer. Isabelle Stichelmans van het Réseau Burn Out, Laurent Taskin van de Louvain School of Management (LSM) en Serge Thiebautgeorges van de Union des Classes Moyennes (UCM) geven raad.
Collectief thuiswerk betekent een grote uitdaging voor leidinggevenden. ©Hans Lucas via AFP

De pandemie treft iedereen, en dus ook managers en CEO’s. ‘In de ondernemingen moest alles worden gereorganiseerd. Voor sommige kmo’s is de economische context bovendien erg moeilijk geworden’, vertelt Isabelle Stichelmans, coach in het netwerk Réseau Burn Out. ‘Dat leidt tot heel wat stress. Managers en CEO’s worden plots geconfronteerd met uitdagingen waarvoor ze snel oplossingen moeten vinden.’

Het is essentieel dat de persoonlijke contacten onderhouden worden.
Laurent Taskin
Hoogleraar management LSM

‘Ze moeten nieuwe strategieën ontwikkelen in een situatie waarover ze geen controle hebben. Niet alleen om hun zaken te beheren, maar ook om hun werknemers te leiden’, voegt Laurent Taskin (LSM) eraan toe. Taskin is hoogleraar management en geeft enkele tips om de groepsgeest binnen teams die thuiswerken te bewaren. ‘Het is belangrijk samen te vergaderen met dezelfde frequentie als in het verleden. Ook het individuele overleg moet worden voortgezet. Het is ook essentieel dat de persoonlijke contacten onderhouden worden. Dat kan door bijvoorbeeld één keer per week samen een wandeling te maken of buiten iets te eten, zelfs als dat gemaskerd moet gebeuren. Na een jaar van opsluiting moeten we hoognodig weer oog in oog met elkaar staan. Dat persoonlijke contact, die onderlinge samenhang, is de ruggengraat van elke onderneming.’

Thuiswerk

Thuiswerk zal ook na de pandemie de norm blijven, tenminste deeltijds. Managers moeten zich op die toekomst voorbereiden. Volgens Taskin vereist dat een heel andere aanpak. ‘Voorheen waren zij vooral bekommerd om afwezigheden, maar in de toekomst moeten zij focussen op de aanwezigheden. Het principe moet worden omgedraaid. Ze moeten nagaan welke activiteiten de aanwezigheid op de werkvloer vereisen, en welke thuis kunnen worden uitgevoerd. Door die twee categorieën goed af te bakenen en uit te balanceren kan veel overbodige stress vermeden worden.’

Thuiswerk zal ook na de pandemie de norm blijven, tenminste deeltijds.

Om zich bewust te blijven van hun rol is het belangrijk dat managers feedback blijven geven aan hun medewerkers, hen aanmoedigen en evalueren. Ook al is dat niet evident in de huidige context. Het draait daarbij om erkentelijkheid, niet alleen voor het gepresteerde werk, maar ook voor de geleverde inspanning. ‘Een schouderklopje of een kleine attentie die naar de personeelsleden thuis wordt gestuurd, toont dat er aan hen wordt gedacht en dat er in hen geïnvesteerd wordt. Dat zijn kleine inspanningen, maar ze hebben resultaat’, onderstreept Taskin.

Verandering

Net als hun medewerkers zijn CEO’s en managers soms het noorden kwijt en hebben ze nood aan verandering. ‘Het is niet makkelijk van job te veranderen als je verantwoordelijkheid draagt’, weet Isabelle Stichelmans, maar er zijn alternatieven. Het probleem onder ogen zien, netwerken, mensen ontmoeten of zich laten coachen kunnen ook bevrijdend werken. Wie dit doet, ziet in dat hij de situatie niet zomaar hoeft te ondergaan, maar dat hij er meester van is en zelf kan beslissen wat hij doet. Ook als hij beslist te blijven.

Serge Thiebautgeorges is consultant human resources en managementcoach bij de beroepsorganisatie Union des Classes Moyennes (UCM). Hij stelt vast dat heel wat managers en bedrijfsleiders ouder dan veertig zich vragen stellen bij hun job, en de hulp inroepen van managementcoaching. Ook dat is een mogelijke piste, maar een die nog in volle ontwikkeling is.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud