Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe hou je het als werknemer vol in de lockdown?

De coronacrisis raakt ons in alle facetten van ons leven, ook het werk. Isabelle Stichelmans, coach bij het netwerk Réseau Burn Out, geeft enkele tips om het virus weerwerk te bieden.
©BELGAIMAGE

Ook na corona zullen we thuiswerken. Werknemers moeten zich persoonlijk goed organiseren om hun mentaal evenwicht te bewaren. ‘Er is geen informeel overleg meer. We kunnen niet meer stoom aflaten door een kop koffie te drinken met de collega’s. We staan altijd alleen met onze problemen’, zegt Stichelmans. ‘We hebben ook niet meer die auto- of treinrit die ons toeliet wat mentale afstand te creëren tussen het werk en thuis.’

Plots moeten we daar nieuwe rituelen voor ontwikkelen. Tegelijk moeten we de klassieke symptomen van stress en ongelukkig zijn vermijden: concentratie- en geheugenstoornissen, spraakproblemen, slechte ogen en zware benen. ‘Je kan bijvoorbeeld even aan yoga doen voor het werk of tijdens de middagpauze, ademhalingsoefeningen doen tussen twee vergaderingen in, of een wandelingetje maken. Men moet naar zijn lichaam leren te luisteren en aandacht hebben voor de meest eenvoudige zaken, zoals ademhalen’, adviseert de coach.

Men moet naar zijn lichaam leren te luisteren en aandacht hebben voor de meest eenvoudige zaken, zoals ademhalen.
Isabelle Stichelmans
Coach

Wie alleen thuis zit en aan het werk is, begint na te denken en te piekeren. Niet alleen de professionele maar ook de familiale waarden worden in vraag gesteld. ‘Kan ik op deze manier wel blijven functioneren? Heeft het zin aan dit hoekje van de tafel te zitten werken? Heb ik nog wel een plaats in de organisatie? Dat soort twijfels over het werk moet je bestrijden met andere vormen van persoonlijke investering’, raadt Stichelmans aan. ‘Dankzij thuiswerken en de nieuwe organisatievormen is dat trouwens gemakkelijker geworden. Ze bieden de kans om te ontdekken dat je ook niet-professionele talenten hebt, zoals koken of tuinieren. Toch gaat de vraag bij sommigen dieper. Wie het nut van zijn werk niet meer inziet, vraagt zich ook vaak af wat zijn missie is, en hoe hij nog iets van het leven kan maken.’

Carrièrewending

De timing voor een eventuele carrièrewending is natuurlijk niet ideaal, want elke verandering vereist energie. ‘Velen bijten op hun tanden, want ze hebben het geld nodig en blijven dus waar ze zijn. Maar men kan ook zijn waarden herschikken zonder van werkgever te veranderen.’ De coach geeft het voorbeeld van een verpleegkundige in een woon-zorgcentrum die het contact met de bejaarden psychologisch niet meer aankon. Zij is er blijven werken, maar in een administratieve functie.

In sommige organisaties en bedrijven is het door de crisis vooral een kwestie van overleven.
Isabelle Stichelmans
Coach

Het komt erop aan te analyseren welke talenten en ervaring we hebben, en dan iets te zoeken wat beter past bij wie we zijn en hoe we leven. Toch geeft Stichelmans toe dat dat niet altijd mogelijk is. 'In sommige organisaties en bedrijven is het door de crisis vooral een kwestie van overleven.'

Blijven nadenken

Rest de vraag hoe we ons staande kunnen houden in deze woelige tijden. ‘Vooral blijven nadenken’, weet Stichelmans. ‘Maar we moeten ons de juiste vragen stellen, zonder dat dat betekent dat we alles in de prullenmand moeten gooien. Wie voor zichzelf bijvoorbeeld elke zes maanden de balans opmaakt, kan sommige zaken loslaten en tegelijk de situatie het hoofd bieden. Dat kan door na te gaan wat de noden zijn, of functies en taken goed afgebakend zijn, en door zelf bepaalde grenzen te trekken. Indien nodig kan iemands functie dan herschikt of geherdefinieerd worden. Zo moet men altijd te werk gaan als iets ingrijpend verandert, of dat nu een fusie tussen bedrijven is of een coronacrisis.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud