'Blockchainproject Dfinity heeft dreamteam samengebracht'

Professor Bart Preneel, expert in cryptografie (KU Leuven)

Het digitale token Internet Computer noteert sinds vorige week bij de tien grootste digitale munten ter wereld. Het project achter het token wil het internet hervormen. Maakt het enige kans? We vragen het aan professor Bart Preneel (KU Leuven).

De Zwitserse Dfinity Foundation wil de clouddiensten van Big Tech, denk aan Amazon, Google en Microsoft, overbodig maken. Het project wil de rekencapaciteit van een netwerk van onafhankelijke datacenters combineren tot een Internet Computer. Programmeurs kunnen dan applicaties, sites en hele IT-systemen rechtstreeks op het publieke internet bouwen dankzij het nieuwe Internet Computer Protocol (ICP). De datacenters worden door de ontwikkelaars betaald met ICP-tokens, die inmiddels op toonaangevende markten noteren, zoals Coinbase en Binance.

Professor Preneel is het hoofd van de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven. Oud-studenten van hem werken bij Dfinity. 'Het is een ernstig project. Ze hebben een dreamteam van onderzoekers samengesteld en ze hebben hun de tijd gegeven vooraleer met iets naar buiten te komen. Veel andere projecten in blockchain zijn heel commercieel gericht en werken op korte termijn', zegt Preneel. De Britse stichter en chief scientist Dominic Williams van Dfinity heeft de voorbije vijf jaar zo'n 190 experts rond zich verzameld om 'de eerste echte blockchaincomputer' te bouwen.

De essentie

  • Het blockchainproject Dfinity heeft een indrukwekkend team expert bijeengebracht, stelt professor Bart Preneel vast.
  • Blockchainnetwerken waaraan niet zomaar iedereen mag meedoen om rekenkracht te leveren, zijn stabieler en efficiënter.
  • De keuze voor 'proof of stake' als manier om het netwerk tot consensus te laten komen, is zuiniger in energieverbruik dan het alternatief dat door bitcoin wordt gebruikt.
  • Dfinity moet niet alleen opboksen tegen Big Tech, maar ook tegen concurrerende blockchainprojecten.

Robuust

Bij Dfinity en andere blockchains vertrouwen de gebruikers het netwerk, en niet een centraal systeem zoals een clouddienst of een bank. 'Het feit dat zo'n gedecentraliseerd netwerk niet afhangt van één partij maakt het robuuster. Het netwerk is ook minder kwetsbaar voor overheidsinterventie', zegt Preneel.

'Dfinity is hiërarchisch georganiseerd: het netwerk plant te groeien tot duizenden datacenters en miljoenen knopen (computers, red.). In tegenstelling tot bij bitcoin of ethereum kan niet iedereen zomaar meedoen’, legt Preneel uit. Het gaat om een 'besloten netwerk', waarbij de onafhankelijke datacenters aan specifieke voorwaarden moeten voldoen. Bitcoin en ethereum daarentegen zijn 'permissieloze' netwerken waar gelijk wie rekenkracht kan leveren - op dit moment tellen beide een kleine tienduizend knopen.

Proof of stake

In de blockchaintechnologie worden transacties geverifieerd door een 'consensusmechanisme', waarbij heel veel computers het los van elkaar eens moeten zijn voordat iets voor altijd wordt toegevoegd aan de blockchain.

Dfinity gebruikt 'proof of stake' als consensusmechanisme. Dat betekent dat de deelnemers die de transacties verifiëren een bepaald aandeel van de tokens moeten bezitten (de 'stake'). Potentiële hackers moeten al bijzonder veel tokens verwerven vooraleer ze kunnen proberen de blockchain te vervalsen. Bij bitcoin en de huidige versie van ethereum wordt de 'proof of work' gebruikt, waarbij rekenkracht het beslissende schaarse goed is. Hackers moeten in dat geval een groot deel van de rekenkracht van het netwerk bemachtigen om hun slag te slaan. Bij proof of work wordt heel wat energie verbruikt, een heikel discussiepunt.

Bij een besloten blockchainsysteem is het makkelijker het netwerk stabiel te krijgen.
Bart Preneel
Professor KU Leuven

‘Proof of stake is zoals bij een onderneming waar wordt gestemd op basis van het aantal aandelen dat iemand heeft’, verduidelijkt Preneel. ‘Sommige wetenschappers denken dat het onmogelijk is op die basis een stabiel wereldwijd netwerk te runnen zonder de inbreng van een extrinsieke factor zoals energie. Anderen denken dat het wel kan. Mensen van Dfinity, maar ook van andere projecten zoals Cardano en Algorand.'

Concurrentie

Meteen is ook duidelijk dat Dfinity niet alleen moet opboksen tegen de gecentraliseerde systemen van Big Tech, maar ook tegen concurrerende blockchainprojecten. 'Er kan een opdeling van de markt komen', zegt Preneel. 'Bepaalde blockchainoplossingen kunnen meer succes hebben in bepaalde sectoren, zoals financiën.'

Gentse 'node provider'

Dfinity start bij de lancering met 48 onafhankelijke datacenters, verspreid over drie continenten, waarvan de servers, ook ‘nodes’ of ‘knooppunten’ genaamd, de nodige rekenkracht en data-opslag leveren. Het Gentse Allusion BV van de ondernemers Paul De Cannière en Roald Parmentier beheert zo'n 70-tal nodes, verspreid over drie datacenters in België. Ontwikkelaars en start-ups die gebruik willen maken van de Internet Computer kunnen bij Allusion een aanvraag indienen voor technische steun en financiering.

Algorand bijvoorbeeld richt zich sterk op de financiële sector en heeft net als Dfinity een proof of stake-aanpak. Cardano is ook proof of stake en heeft brede ambities. Een verschil is dat beide netwerken permissieloos zijn en niet besloten zoals dat van Dfinity.

'Bij een besloten blockchainsysteem is het makkelijker het netwerk stabiel te krijgen', zegt Preneel. 'Als kan worden beslist wie mag toetreden en wie niet en het aantal deelnemers wordt beperkt, wordt het makkelijker een bepaalde mate van efficiëntie te halen.' Dfinity gaat prat op de snelheid van zijn netwerk.

Libertair

Een systeem zoals bitcoin of ethereum heeft een duidelijke libertaire inspiratie. Ze willen niet alleen een alternatief zijn voor Big Tech, maar ook voor de staat. Preneel plaatst het in een historische context. 'Bitcoin is ook een reactie tegen de financiële crisis van 2007-2008, tegen het mismanagement van de overheden toen.'

Bitcoin is ook een reactie tegen de financiële crisis van 2007-2008, tegen het mismanagement van de overheden toen.
Bart Preneel
Professor KU Leuven

Maar zijn er geen publieke instituties nodig om het internet te sturen? 'Bij Big Tech blijkt dat alvast niet bijster goed te lukken', stelt Preneel vast. Besloten blockchainsystemen zoals dat van Dfinity vallen makkelijker te controleren dan bijvoorbeeld het open netwerk van bitcoin.

Gaat Dfinity een succes worden? Professor Preneel is voorzichtig. 'Het kost tijd om infrastructuur en een ecosysteem uit te bouwen. Het blijft koffiedik kijken of en wanneer het eventueel succes gaat hebben.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud