Boer zoekt sensoren en data

Een Nederlandse varkensstal. ©ANP

Het gros van de stikstofuitstoot in onze contreien wordt veroorzaakt door de landbouw. Artificiële intelligentie en data zijn een deel van de oplossing, blijkt uit een rondvraag bij experts.

De landbouw levert zo'n 74 procent van de binnenlandse bijdrage aan de stikstofdepositie. Dat is de neerslag van stikstofhoudende verbindingen op de bodem. Vooral de veeteelt ligt onder vuur. Via de mest van dieren komt ammoniak vrij, die slecht is voor de lucht en de natuur. Europa gaat het probleem te lijf met dwingende afspraken, wat tot politieke spanningen leidt. Experten mikken op technologische innovatie.

Nicolas Deruytter is de topman van ML6, een bedrijf waarvoor een honderdtal experten in data en artificiële intelligentie werken in Gent, Amsterdam en Berlijn. 'Wij bouwen zelflerende systemen en we hebben ideeën over de stikstofproblematiek', legt hij uit.

Een koe is niet zo efficiënt in het omzetten van eiwitten in melk.
Nicolas Deruytter
Topman ML6

ML6 helpt farmabedrijven hun onderzoek te versnellen. Op basis van data worden simulatiemodellen gecreëerd waarop miljarden scenario's worden losgelaten, op zoek naar efficiënte geneesmiddelen. Ook in de industrie worden 'digitale tweelingen' van installaties gemaakt. Opnieuw worden dan simulaties gedaan, bijvoorbeeld voor optimale controleprocessen.

Digitale koe

Deruytter droomt van een 'digital twin' van een koe waarmee simulaties worden uitgetest met verschillende voedingsmengsels. Een koe eet gras, hooi, snijmaïs en kuilgras, aangevuld met krachtvoer met eiwitten. 'Maar een koe is niet zo efficiënt in het opnemen van eiwitten en het omzetten daarvan in melk. Ongeveer 70 procent belandt in de ontlasting.'

Er komt veel ammoniak vrij als urine en uitwerpselen samenkomen in stallen. Met een efficiëntere voeding kan dat percentage van 70 procent dalen. Met de digitale tweeling kunnen razendsnel talloze voedingssamenstellingen worden onderzocht.

Er is evenwel een maar. Voor zo'n digital twin zijn data nodig, veel data. Over voedselinname, de processen in de pensmaag, ontlasting en de omgeving van de koe. Uiteindelijk moet elke oplossing worden getest en moeten de logistiek en de productie worden georganiseerd. Er is strenge regelgeving en last but not least een zakenmodel nodig.

De essentie

  • Artificiële intelligentie en data kunnen helpen de veehouderij te optimaliseren.
  • Daartoe zijn sensoren nodig die betaalbaar zijn, maar toch kwalitatieve data opleveren
  • De data op zich hebben grote waarde, maar die moeten beter worden ontsloten.

De AI-expert ziet nog een andere pistes. Bij een optimale verluchting van de stallen is er een aanzienlijke vermindering van de ammoniakvorming mogelijk. Sensoren en AI kunnen hier een grote rol spelen met 'dynamische controle'.

Sensoren

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) combineert expertise in de landbouwsector met hoogtechnologische kennis. Ruben Van De Vijver tempert er het enthousiasme voor een digitale tweeling. 'Een accuraat model voor een digitale koe gaat heel veel metingen vergen, wat veel energie en tijd zal kosten', legt hij uit. Ook zijn collega's Eva Brusselman en Leen Vandaele wijzen op de complexiteit van de biologische processen en de invloed van de omgeving. Wat niet betekent dat het ILVO niet gelooft in AI.

'Wij mikken op grootschalig en in detail meten. Waarbij ammoniak in heel veel stallen wordt gemeten en naar patronen wordt gezocht met een combinatie van big data en artificiële intelligentie', zegt Van De Vijver

'Er zijn sensoren die heel correct meten, maar die zijn onbetaalbaar', merkt Brusselman op. 'We hebben er goedkopere gevonden die in aanmerking kunnen komen, maar ons onderzoek loopt nog', zegt ILVO-expert Philippe Van Overbeke.

Ondertussen bekijkt het ILVO alvast vragen zoals hoe en waar het best wordt gemeten, hoe de data worden verzameld en wie inzage krijgt. 'In onze visie kan elke boer op termijn zijn eigen stalemissies meten', zeggen de ILVO-experten. Daardoor kan een landbouwer die inspanningen doet om stikstof tegen te gaan het resultaat van zijn werk aantonen.

Op het einde van de rit blijft de prijs van de melk gelijk.
Frederik Gadeyne
Specialist voedingssupplementen Agrifirm

Zakenmodel

De meeste landbouwers zijn voorstanders van innovatie, maar de sector staat onder druk, benadrukt Frederik Gadeyne van de landbouwcoöperatieve Royal Agrifirm Group. Hij is specialist in voedingssupplementen voor koeien. 'Op het einde van de rit blijft de prijs van de melk gelijk', stelt hij vast. Ondertussen moeten de supplementen en de technologie worden betaald.

Tegelijk erkent Gadeyne dat data ook veel waarde hebben, zeker als ze worden gecombineerd met gegevens van veevoederbedrijven, genetische informatie en data van melkcontrolecentra. De ILVO-experten verwijzen naar het Vlaamse datadeelplatform DjustConnect.

Deruytter van ML6 ziet ook financiële instellingen die inzetten op duurzaamheid hun voordeel doen met de data van landbouwbedrijven. Hoe precies de waarde van al die gegevens tussen de spelers wordt verdeeld, is een vraag die dringend moet worden beantwoord.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud