Advertentie

België krijgt goed EU-rapport

Eurocommissaris Pierre Moscovici. ©AFP

De Europese Commissie is positief over de verbeterde begrotingscijfers van België. De kans dat ons land eind deze maand alsnog op het Europese strafbankje komt, is klein. Zo blijkt uit de nieuwe economische vooruitzichten van de Europese Commissie.

Voor het eerst sedert 2007 verwacht de Europese Commissie dat de groei breed aantrekt in alle EU-landen. De lagere olieprijs, de verzwakte euro en het monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de groei dit jaar naar 1,7 procent stuwen voor de hele EU en naar 1,3 procent voor de eurozone.

In 2016 trekt de economie aan met respectievelijk 2,1 procent voor de EU en 1,9 procent voor de eurozone. De verschillen tussen de EU-landen blijven wel groot: Kroatië haalt slechts 0,2 procent groei, Ierland 3,5 procent. De economische groei zou nog hoger kunnen uitvallen als de werkloosheid in Europa niet zo hoog lag en als het investeringsniveau omhoog zou gaan.

Voor België verwacht de Commissie een groei van 1,1 procent in 2015 en 1,4 procent in 2016. Toch ziet de Commissie gevaar voor een daling van het beschikbare inkomen, onder meer door een aantal fiiscale maatregelen. Daardoor daalt de groei van de consumptie in ons land volgend jaar terug tot 0,7 procent.

De werkgelegenheid daalt, maar traag. Tegelijk blijft de inflatie in dalende lijn gaan als gevolg van onder meer de gedaalde olieprijzen. Voor 2015 als geheel verwacht de Commissie een gemiddelde prijsstijging van 0,2 procent in de EU en 1,4 procent in 2016.

Inflatie

In de eurozone blijft de inflatie dit jaar negatief met -0,1 procent en is er pas in 2016 een positieve trend: de inflatie loopt dan op tot 1,3 procent. Voor België verwacht de Commissie een licht positieve inflatie van 0,1 procent dit jaar, om dan in 2016 net boven de 1 procent te stiijgen.

1,1 procent
De Belgische groei zou in 2015 1,1 procent bedragen.

Pierre Moscovici, Europees commissaris voor Financiën, noemt de nieuwe economische vooruitzichten 'een beetje beter vandaag dan bij de laatste voorpsellingen in de herfst'. Maar hij wijst er ook op dat er nog 'veel hard werk te doen is om jobs te creëren voor de miljoenen mensen die nog steeds zonder werk zitten'.

Begroting

Ook de begrotingsbalansen evolueren positief. In 2014 lag het gemiddelde tekort in de EU nog op 3 procent van het bbp. Dit jaar zakt het gemiddelde naar 2,2 procent in de eurozone en naar 1,9 procent in de EU. De overheidsschuld in verhouding tot het bbp piekt wel op gemiddeld 94,4 procent dit jaar in de eurozone, om dan nadien af te kalven.

België, dat in december naar een tweede zit werd verwezen voor de begroting, krijgt duidelijk goede cijfers van de Commissie. Verwacht wordt dat het uiteindelijke oordeel, op 27 februari, positief uitvalt en ons land niet opnieuw op het strafbankje moet.

De Europese Commissie erkent dat het tekort vorig jaar opliep tot 3,2 procent van het bbp, onder meer als gevolg van lagere dividendinkomsten uit financiële instellingen. In november verwachtte de Commissie nog een tekort van net geen 3 procent voor 2014.

De autoriteiten in Frankrijk en Italië moeten bijkomende inspanningen leveren als ze eind deze maand geen onvoldoende willen krijgen van de Europese Commissie. Dat zei Pierre Moscovici, de eurocommissaris van Financiën, donderdag.

Brussel houdt Frankrijk en Italië al een tijdje extra in het oog. Vooral het hoge Franse begrotingstekort en de immense Italiaanse schuldenberg baren Europa flink wat zorgen.

'De Italiaanse regering staat voor belangrijke uitdagingen. De overheidsschuld blijft bijvoorbeeld erg hoog', zei Moscovici. Voor 2015 gaat de Commissie uit van een schuld van 133 procent van het bpp. Volgend jaar zou dat cijfer moeten dalen tot 131,9 procent.

Maar ook de zwakke nominale groei van de Italiaanse economie baart Europa zorgen. 'De Italiaanse regering zal dan ook budgettaire voorzichtigheid aan de dag moeten leggen en ambitieuze economische hervormingen moeten doorvoeren', waarschuwde Moscovici.

Ook de Franse regering kreeg de raad bijkomende inspanningen te leveren als ze op 27 februari geen forse tik op de vingers wil krijgen. Het tekort op de Franse begroting dreigt maar weinig te zakken: van 4,3 procent van het bbp in 2014 naar 4,1 procent in 2015. Ook in 2016 zou het deficit op 4,1 procent uitkomen bij ongewijzigd beleid.

Volgens de wintervooruitzichten van de Commissie gaat Frankrijk in 2015 een structurele begrotingsinspanning van 0,3 procent van het bbp leveren. 

'Volgens het Europese stabiliteitspact moet die structurele inspanning evenwel 0,7 procent bedragen. Parijs heeft dus nog werk voor de boeg om die kloof te dichten', zei de vroegere Franse minister van Financiën. 'Structurele hervormingen blijven nodig.' LD

Voor dit jaar verwacht de Commissie dat het tekort terugvalt tot 2,6 procent van het bbp. En ze benadrukt daarbij dat die inspanning tot consolidatie op alle niveaus van de overheden genomen wordt. Dat is belangrijk want het hogere tekort in 2014 is vooral te wijten aan de minder strakke begrotingsdiscipline van de regionale overheden in dit land.

Structurele inspanning

De Europese Commissie verwacht voorts een verbetering van de structurele balans van 2,8 procent in 20014 naar 2,1 procent dit jaar. Zoals De Tijd vorige week al meldde, doet België daarme voldoende inspanningen om de begroting gezonder te maken. De inspanning van 0,6 procent ligt in lijn met wat de Commissie van België vraagt. Eind vorig jaar schatte Europa de Belgische structurele inspanning op slechts 0,4 procent.

In 2016 zal het effect van structurele inspanningen op de begroting beperkt blijven tot 0,1 procent. De Commissie ziet onder meer een negatieve impact van de stijgende trend van sociale uitgaven, vooral de pensioenuitgaven zullen als negatieve factor doorwegen. De Belgische overheidsschuld piekte eind 2014 op 106,4 procent van het bbp en stiijgt alls gevolg van de lage groei dit jaar naar 106,8 procent van het bbp om in 2016 te stabiliseren.

In een reactie toont premier Charles Michel zich tevreden over het Europese rapport. 'We hebben ons van bij het begin ingeschreven in een serieus en verantwoordelijk budgettair kader. Vandaag geeft de Europese Commissie daar het bewijs van'. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud