Advertentie
Advertentie

‘Een democratie leiden, is aanvaarden onpopulair te zijn'

©REUTERS

De Franse president Emmanuel Macron zette gisteravond nieuwe bakens uit voor zijn beleid, met een grote nadruk op ‘meer menselijkheid’. De hervormingen gaan door, met minder Parijs en meer Frankrijk.

Vorige week verhinderde een brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame nog dat Macron een tv-toespraak gaf over zijn volgende stappen als president. In de plaats kwam gisteren een persconferentie, zijn eerste als Frans president. Macron had een duidelijk doel: de Fransen overtuigen dat hij als staatshoofd alle begrip had voor hun angsten en onzekerheden, hun gevoel van verlatenheid.

Het grote debat is onuitgegeven in een moderne democratie, daar ben ik trots op.
Emmanuel Macron
Franse president

De persconferentie was eerst en vooral een monoloog van een uur. De nieuwe maatregelen die Macron aankondigde, zijn een antwoord op het protest van de gele hesjes, maar zijn ook conclusies uit het grote debat dat twee maanden in Frankrijk werd gevoerd.

‘Het grote debat is onuitgegeven in een moderne democratie en ik ben daar trots op. Ik heb er veel uit geleerd, maar ik ben overtuigd van één zaak: we zijn kinderen van de verlichting.’

Hervormingen

De president waagde zich aan een delicate oefening. Hij sloeg een soort mea culpa voor zijn voortvarendheid en koppigheid als het om hervormingen ging, maar bleef erbij dat het nodig is Frankrijk te hervormen om ‘een snel veranderende wereld’ aan te kunnen. Herhaaldelijk klonk het: ‘Il nous faut aller plus loin.’

We moeten nog meer hervormen, niet op de rem gaan staan.
Emmanuel Macron
Franse president

‘We moeten nog meer hervormen, niet op de rem gaan staan.’ Daarnaast luidde de boodschap dat ‘menselijkheid’ de kern van de hervormingen moet uitmaken.

De meeste maatregelen waren vorige week al uitgelekt. De president zette ze nog eens op een rijtje. De eerste werf is het herstel van het vertrouwen in de democratie en de politici. ‘Ik geloof in de verkozenen, ze hebben legitimiteit. Maar sommige functies moeten versterkt worden, zoals het mandaat van de burgemeesters.’

Macron wil het parlement niet verzwakken, maar wil een ‘flinke dosis proportionaliteit’ in de Assemblée brengen. De volksvertegenwoordigers worden nu allemaal verkozen via het meerderheidsstelsel. Macron is geen grote voorstander van referenda, maar wil ze wel toelaten voor sommige discussies. Zeker op lokaal vlak.

Decentralisatie

Daarnaast is de president voorstander van een andere organisatie van de republiek. Hij belooft een nieuwe decentralisatie waardoor de verantwoordelijkheid, de leesbaarheid van de politiek en de financiering duidelijk moeten zijn.

Er worden te veel teksten opgesteld in Parijs zonder dat men de problemen op het terrein kent.
Emmanuel Macron
Franse president

‘Er worden te veel teksten opgesteld in Parijs zonder dat men de problemen op het terrein kent’, zei Macron. Er moeten op lokaal vlak centrale punten komen waar de burger terechtkan voor zijn problemen. Minder Parijs maar meer Frankrijk dus.

Macron herhaalde dat hij de belastingen voor de werkende middenklasse wil verlagen. Hij wees erop dat hij in december vorig jaar al een reeks belastingverlagingen had doorgevoerd. Over de afschaffing van de speciale vermogensbelasting (ISF) bleef de president bij zijn standpunt dat hij daardoor de investeringen in Frankrijk aanmoedigde. Hij beloofde wel dat het rekenhof een evaluatie zal maken van de impact van die afschaffing.

Werk

De president streeft voorts naar een betere toegang tot werk. Daarom moet de toegang tot de arbeidsmarkt worden verbeterd.

‘Afkomst en geboorte spelen een grote rol voor de toekomstige plaats op de arbeidsmarkt. De eerste 1.000 dagen zijn beslissend voor het lot van de meeste Fransen’, verklaarde Macron.

Een betere scholing dringt zich daarom volgens hem op. De president beloofde geen scholen te sluiten en het aantal leerlingen in de klassen te beperken. Daarnaast moeten begeleidende maatregelen, zoals een betere kinderopvang, de arbeidsmarkt echt voor iedereen toegankelijk maken.

Klimaat en migratie

De klimaatkwestie is voor de Franse president ook primordiaal. Hij wil een beroep doen op de ‘collectieve intelligentie’ om duidelijke maatregelen door te voeren die ook effectief werken op het terrein. Een speciale raad voor het klimaat, met een aantal uitgelote burgers, moet waken over de doelstellingen en de te volgen strategie.

De solidariteit tussen de landen ontbreekt. Ze willen wel een vrije toegang tot de markt maar weigeren solidariteit op het vlak van immigratie. Welk spel spelen we hier?
Emmanuel Macron
Franse president

Opvallend was dat Macron ook lang stilstond bij de migratieproblematiek en de politieke islam. Hij stelde duidelijk dat de huidige Schengenzone niet houdbaar is. ‘De solidariteit tussen de landen ontbreekt. Ze willen wel een vrije toegang tot de markt maar weigeren solidariteit op het vlak van immigratie. Welk spel spelen we hier?’, vroeg de president zich af.

Veel vragen kreeg de president over zijn imago als voortvarende, hautaine leider. ‘Een democratie leiden is aanvaarden onpopulair te zijn. Ik aanvaard dat’, verklaarde Macron. Hij gaf ootmoedig toe dat hij soms te hard en te snel was gegaan. Maar hij wil wel duidelijk zijn hervormingen doorvoeren.

‘Mijn plannen reiken verder dan mijn ambtstermijn. Dus de vraag of ik opnieuw kandidaat ben voor een volgende ambtsperiode is legitiem. Maar op dit moment heb ik lak aan de volgende presidentsverkiezingen. Ik wil met al mijn krachten dat mijn huidige ambtsperiode succesvol is’, besloot de Franse president.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud