Europees Milieuagentschap: 'Nog tien jaar om het tij te keren'

Om een halvering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halen moet Europa enkele tandjes bij schakelen. ©Jonas Lampens

De biodiversiteit in Europe krimpt zienderogen en de doelstellingen voor de uitstootvermindering van broeikasgassen lijken veraf. 'Europa staat voor uitdagingen van ongekende urgentie.'

Het Europees Milieuagentschap maakt om de vijf jaar een uitgebreide analyse van de toestand van het milieu in Europa, en geeft vandaag zijn nieuwste inzichten vrij. Het nam daarvoor 35 milieu-indicatoren onder loep met betrekking tot waterkwaliteit, luchtverontreiniging, bodemgezondheid, biodiversiteit, energiegebruik, afvalbeheer, enzovoort. 

Conclusie: 'Europa staat voor uitdagingen van ongekende omvang en urgentie. Europa bevindt zich op een kruispunt. Het komende decennium wordt doorslaggevend. De leiders hebben nu de mogelijkheid vorm te geven aan toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden die niet meer beschikbaar zullen zijn voor hun opvolgers.' Kortom, Europa heeft nog tien jaar tijd om de zaken recht te trekken. 

Europa haalt volgens het rapport in 2020 slechts 6 van de 35 opgelegde milieudoelstellingen. Voor zowat de helft van de doelstellingen zit Europa 'grotendeels niet op schema'. De vooruitzichten voor 2030 zijn niet veel beter. Integendeel zelfs. Voor slechts twee doelstellingen zitten we 'grotendeels op schema' terwijl nog altijd een tiental targets buiten bereik lijken te zijn. 

Maar er zijn ook successen geboekt. Positief is bijvoorbeeld dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 23 procent is gezakt. Dat is meer dan wat Europa zich oorspronkelijk als doel heeft gesteld. Maar, om de targets tegen 2030 te halen - een halvering - zal Europa enkele tandjes bij moeten schakelen en dan nog is het vraag of een halvering van de uitstoot haalbaar is. Zo duiken nog meer gemengde signalen op in het rapport. We recycleren en hergebruiken steeds meer afvalstoffen, maar ook de productie van afval blijft stijgen. 

Biodiversiteit

Vooral op het vlak van biodiversiteit stuurt het Europees Milieuagentschap een alarmsignaal uit. '62 procent van het ecosysteem wordt blootgesteld aan te hoge stikstofconcentraties', luidt het. 'Activiteiten zoals landbouw, visserij, vervoer en industrie blijven het verlies aan biodiversiteit veroorzaken.'

Ook over de luchtverontreiniging en de impact ervan op de mens is er weinig reden tot juichen. 'Hoewel de emissies zijn afgenomen, leeft bijna 20 procent van de stedelijke bevolking in gebieden met concentraties van luchtverontreinigende stoffen die minstens één norm overschrijden. Jaarlijks veroorzaakt dat 400.000 vroegtijdige sterfgevallen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect