Europese Unie gaat zelf groene obligaties uitgeven

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. ©EPA

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen legde in haar eerste State of the Union een plan voor een groen en digitaal herstel voor. De Europese fragiliteit moet plaats maken voor vitaliteit.

In haar beleidsverklaring zette von der Leyen woensdagochtend in op fors aangescherpte klimaatambities. Dat plan maakt deel uit van een bredere agenda om Europa opnieuw 'op de been te brengen' en de Unie sterker en weerbaarder te maken: 'de fragiliteit ombuigen in nieuwe vitaliteit'.

De CDU-politica begon haar speech met de lessen die ze trekt uit de pandemie en de fragiliteit en de onzekerheid die de ziekte zaaide. We kunnen hier sterker uitkomen, dankzij onze sociale economie, zei ze. We hebben nood aan een sterker Europees gezondheidsbeleid, zei von der Leyen. Dat betekent strategische voorraden aanleggen van essentiële medische goederen, maar ook grote biomedische bedreigingen en crisissen Europees bezweren.

Kmo's zijn voor von der Leyen de motor van het herstel. Ze beklemtoonde daarbij dat de 'waardigheid van werk heilig moet zijn'. Daarom beloofde ze het Europees Parlement een wetsvoorstel om lidstaten te helpen een kader voor een minimumloon op te zetten.

Uitstootdaling

Ook het bewaren van de interne markt wordt een belangrijk actiepunt het komende werkjaar. De Commissie stelt ook een nieuwe strategie in het vooruitzicht voor de toekomst van de Schengenzone.

We gaan een derde van het Europees herstelfonds van 750 miljard euro ophalen met groene obligaties
Ursula von der Leyen
Voorzitster Europese Commissie

Von der Leyen bevestigde de ambities om de uitstoot tegen 2030 serieus bij te sturen en te ijveren voor een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent. De Green Deal wordt het investeringsplan van de Europese Unie. 'We werken aan een betrouwbare norm voor groene obligaties. We gaan een derde van het Europees herstelfonds van 750 miljard euro ophalen met groene obligaties.'

Europa digitaal

De komende tien jaar moet ons tijdperk digitaal zijn, kondigde von der Leyen aan. 'Europa moet de leiding nemen, zo niet worden de normen ons door anderen opgedrongen.' De bescherming van de privacy, de toegang tot het net, vrije meningsuiting, het vrij verkeer van data en cyberveiligheid moeten de basis zijn van die digitale strategie.

Von de Leyen stelde concrete acties voor zoals het opzetten van een Europese cloud, een Europese digitale identiteit die overal gebruikt kan worden. Ook de uitrol van infrastructuur, het supersnel internet 5G en 6G en glasvezel, past in dat plaatje. Daarom maakt Europa 8 miljard euro vrij voor het onderzoek naar supercomputers. 'Het gaat om de digitale soevereiniteit van Europa. Supercomputers, dat is technologie made in Europe.'

Wereldspeler

In de zoektocht naar een vaccin tegen Covid-19 laten we ons niet leiden door 'Europa eerst', benadrukte von der Leyen, met een verwijzing naar het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De Commissievoorzitster gebruikte het voorbeeld van vaccins als aanzet om over de rol van Europa als wereldspeler te beginnen.

We gaan nooit terugkomen op het scheidingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk.
Ursula von der Leyen
Voorzitster Europese Commissie

'We hebben nood aan een nieuw begin met oude vrienden', beklemtoonde ze. Zowel met de VS als met onze oude vrienden over het Kanaal. De brexitwet waarmee de Britse premier Boris Johnson bepaalde onderdelen van het scheidingsverdrag wil overrulen, kan voor de Commissie niet door de beugel: 'We gaan nooit terugkomen op het scheidingsakkoord.'

Wit-Rusland

De Duitse herhaalde ook dat 'Europa aan de kant staat van de mensen in Wit-Rusland' en gaf Turkije een veeg uit de pan voor 'de intimidatiepogingen' in de gasoorlog. De Russische president Vladimir Poetin kreeg een waarschuwing dat Europa streng is voor Rusland na de vergiftiging van de oppositieleider Aleksej Navalny. 'Geen enkele pijpleiding zal daar verandering in brengen', zei ze met een hint naar het controversiële Nord Stream 2-project.

De Europese Commissie overweegt samen met Griekenland een nieuw opvangkamp voor migranten te runnen op het Griekse eiland Lesbos.

Migratie is voor von der Leyen een Europese uitdaging, die solidariteit van alle lidstaten vergt. Ze legde uit wat de basiselementen zijn van het migratiepact dat de Commissie volgende week goedkeurt: een grotere link tussen asiel en terugkeer en een verschillende aanpak voor wie mag blijven en wie niet.

Ze gaf ook aan dat de Commissie overweegt om met de Griekse overheid een nieuw opvangkamp voor migranten op Lesbos te runnen. 'Maar als wij dat doen, moeten alle lidstaten ook hun deel doen', beklemtoonde ze.

Sneer naar Aalst

Ingaan tegen de rechtsstaat kan niet worden getolereerd, benadrukte de Commissievoorzitster, maar zonder een duidelijke link te leggen tussen de eerbiediging van die waarden en het verdelen van Europese subsidies. Wel beseft ze dat de voorbije maanden ons erop gewezen hebben hoe fragiel die rechtsstaat is en dat het de plicht is van Europa om waakzaam te zijn. 'Of het nu gaat om de voorrang van Europese wetgeving, de persvrijheid, de onafhankelijkheid van het gerecht of de verkoop van gouden paspoorten: onze Europese waarden zijn niet te koop.'

Verschil is de essentie van ons mens-zijn. Maar waar is die essentie als antisemitische carnavalspakken openlijk in onze straten paraderen?
Ursula von der Leyen
Voorzitster Europese Commissie

Opvallend is ook de sneer in haar State of the Union naar Aalst carnaval. 'Verschil is de essentie van ons mens-zijn. Maar waar is die essentie als antisemitische carnavalspakken openlijk in onze straten paraderen?' Het toelaten van haat zal in onze Unie nooit een optie zijn, beklemtoonde ze.

Ook Polen, dat de rechten van holebi's inperkt, kreeg een veeg uit de pan. 'Voor holibivrije zones is geen plaats in de Unie.'

Volg de speech live

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud