Groter EU-budget na brexit

©REUTERS

Europa bespaart licht in steunfondsen en landbouw maar zet in op innovatie, digitalisering, klimaat, veiligheid en migratie.

De Europese Commissie stelt een 'ambitieuze, maar realistische' meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot en met 2027 voor. Voor de zeven jaar rekent de Commissie op 1.279 miljard euro aan engagementen en 1.246 miljard euro aan effectieve betalingen.

Dat is een groot bedrag, zeker nu de Britten niet langer mee betalen aan het Europees budget. De cijfers zijn uitgedrukt in prijzen van 2018, rekening houdend met de verwachte inflatie over die jaren.

Dat bedrag komt neer op 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen van de 27 EU-landen. De uitgavenpot voor de lopende budgettaire periode van 2014 tot 2020 beloopt slechts iets meer dan 1 procent van het bbp van de nog 28 EU-landen.

Grote clash om centen begint

Het voorstel van de Commissie is de start van een grote en zware clash tussen de EU-landen om de Europese centen. In die clash hebben alle landen eigen belangen te verdedigen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, hoopt dat het voorstel nog voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar wordt goedgekeurd, 'zoniet komt de continuïteit van onze financiering in het gedrang. Onze toekomst kan niet wachten,' zei hij aan het Europees Parlement in Brussel.

Enkel steun voor landen die rechtsstaat respecteren

Landbouw en regionale steun maken driekwart uit van de Europese begroting. Beide grote uitgavenposten worden geconfronteerd met een daling van de subsidiepot. In de pot voor landbouw wordt 5 procent geschrapt; in regionale steun 7 procent, zo gaf de Europees commissaris voor Begroting, Gunter Oettinger, aan.

De Commissie wil ook de uitkering van regionale steun voorwaardelijk maken aan het respecteren van de rechtsstaat. 'We viseren geen enkel land,' benadrukte Juncker. Toch is de maatregel duidelijk bedoeld om landen als Polen en Hongarije, die het gerecht aan banden willen leggen of de individuele vrijheden tarten, beter in toom te houden.

Robots en grensbewaking

Voor nieuwe prioriteiten is er wel (veel) meer geld beschikbaar vanaf 2021. Zo stijgt het budget voor grensbewaking naar 25 miljard euro voor de zeven jaar. Het Europees agentschap voor de bescherming van de buitengrenzen, Frontex, zal een heuse Europese grenswacht worden van 10.000 man sterk.

Andere prioriteiten die vanaf 2021 meer geld krijgen uit de Europese pot zijn innovatie en digitalisering, veiligheid en defensie. De middelen voor onderzoek en ontwikkeling van artificiële intelligentie, elektrische auto's of groene energie stijgen met bijna de helft.

Meer Europese belastingen

Momenteel dragen EU-landen bij aan de Europese begroting op basis van hun welvaart of bbp. Om de factuur voor de EU-landen te verzachten, stelt de Europese Commissie meer eigen middelen voor, waaronder een taks op plastic, een deel van de opbrengsten van de veiling van vervuilingsrechten en een percentage van de vennootschapsbelasting.

Europa eist ook 90 procent van de inkomsten uit douanerechten op. Vooral België en Nederland innen via de havens zo'n douanerechten.

Wat kost dit voor België?

België mag 20 procent van de bedragen uit de douanerechten houden. De Commissie wil dat beperken tot 10 procent. Dat is een verlies voor ons land van jaarlijks 250 miljoen euro. Ook de bijdrage aan de EU-begroting zal omhoog gaan. België betaalt nu al 1,2 miljard euro meer aan de Europese begroting dan het terugkrijgt via programma's en steun.

Ons land zal wellicht ook minder krijgen voor regionale steun en landbouw. De precieze voorstellen zijn pas over enkele weken bekend. Belgische universiteiten, bedrijven en onderzoekscentra zullen wel fors kunnen meegenieten van de hogere Europese pot voor innovatie en onderzoek.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud