Kritiek op onoverzichtelijk Europees deradicaliseringsbeleid

De Europese Rekenkamer heeft kritiek op de onoverzichtelijke manier waarop deradicaliseringsprojecten worden gefinancierd. ©ANP

Door de wildgroei aan projecten is het overzicht en de effectiviteit zoek, aldus de Europese Rekenkamer.

De Europese Commissie kan niet aantonen hoe effectief maatregelen tegen radicalisering zijn die met EU-geld zijn gefinancierd. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport.

De budgetten zijn verdeeld over meerdere programma's, zoals het innovatieproject Horizon 2020, het Fonds voor Interne Veiligheid en het Europees Sociaal fonds.

Er is een wirwar aan initiatieven, waarbij veel diensten betrokken zijn. Daardoor is het overzicht en de effectiviteit ver zoek, stelt de Rekenkamer.

Propaganda

Soms wordt verwijderd propagandamateriaal gewoon weer geüpload of verplaatst naar andere platforms
Europese Rekenkamer

Zo is onduidelijk wat de impact is van de Europol-eenheid die terroristische propaganda op het internet moet signaleren. 'Soms wordt verwijderd propagandamateriaal gewoon weer geüpload of verplaatst naar andere platforms', aldus de Rekenkamer.

De resultaten van de maatregelen worden te veel gemeten aan de hand van het aantal vergaderingen of beschikbare documenten, en niet het succes in de praktijk.

In 2013 besliste de EU om haar lidstaten financieel te ondersteunen in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Meer kan de Unie niet doen, want nationale veiligheid is een taak van de landen zelf.

Aanpak

De kritiek op de veelheid aan deradicaliseringsprojecten is niet nieuw. De Belgische antiterreurwaakhond OCAD besliste in 2017 een kenniscentrum op te richten om meer zicht te krijgen op alle programma's en advies te verlenen aan lokale besturen.

Ook over de aanpak van radicalisering bestaat onenigheid en onduidelijkheid. Onderzoek naar hoe iemand kan radicaliseren is al in grote mate gevoerd, maar over een duidelijke visie op reïntegratie of preventie zijn weinig experts het eens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud