S&P verhoogt druk op euroleiders

Foto Reuters

Het Amerikaanse kredietratingagentschap Standard & Poor's gaat mogelijk van 15 landen van de eurozone de rating verlagen. Dat betekent dat ook landen als Duitsland en Nederland hun AAA-rating kunnen kwijtspelen. De druk op de Europese leiders was in aanloop naar de crucuiale eurotop eind deze week nooit zo groot.

Het nieuws werd maandagavond eerst gedeeltelijk bekendgemaakt door de Financial Times, maar de Britse zakenkrant had het enkel over een mogelijke verlaging van de eurolanden met een AAA-rating. Later meldden Bloomberg en The Wall Street Journal dat de potentiële ratingknip voor alle eurolanden zou gelden. Na het slot van Wall Street publiceerde S&P dan een communiqué op zijn website.

S&P kondigde aan de ratings van 15 eurolanden op 'creditwatch with negative implications' te zetten. Voor Cyprus was dat al het geval. Voor Griekenland dreigt geen verdere verlaging.

Als reden voor de 'creditwatch negative' van de eurolanden verwijst het agentschap naar de 'systemische spanning' in de eurozone die in de laatste weken is ontstaan en die neerwaartse druk uitoefent op de kredietwaardigheid van de eurozone in haar geheel. S&P somt vijf factoren op die aan de basis liggen van de 'systemische spanning':

  • de moeilijkere kredietvoorwaarden in de hele eurozone
  • de merkelijk hogere risicopremies voor steeds meer overheidsobligaties van eurolanden
  • de voortdurende onenigheid tussen de Europese leiders over hoe het vertrouwen van de markten kan hersteld worden en hoe meer economische, financiële en begrotingsconvergentie onder de eurolanden kan bewerkstelligd worden
  • de hoge schuldgraad van overheden en gezinnen in grote delen van de eurozone
  • de toenemende kans op recessie in de hele eurozone in 2012

Momenteel hebben zes eurolanden een 'triple A'-rating. Naast Duitsland en Frankrijk gaat het om Nederland, Oostenrijk, Finland en Luxemburg. Een 'creditwatch negative' betekent dat de rating van deze landen binnen de 90 dagen zou kunnen worden verlaagd. De rating zou dan AA+ worden.

De financiële markten houden al een poosje rekening met een mogelijke ratingverlaging voor Frankrijk, maar dat ook Duitsland kan getroffen worden, komt als een volslagen verrassing.

Eurotop

Het is merkwaardig - of net niet - dat S&P zijn dreigement net voor een cruciale Europese top de wereld instuurt. Als voorbereiding voor die top, waarop een definitieve oplossing voor de eurocrisis moet gevonden worden, zaten de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy maandag enkele uren samen. Zij bereikten een 'compleet akkoord' over een reddingsplan voor de eurozone. Dat akkoord werd door IMF-topvrouw Christine Lagarde - de voormalige Franse minister van Financiën - al als 'onvoldoende' onthaald.

De waarschuwing van S&P verhoogt de druk op de Europese leiders - die al immens was - nog meer. Het is een signaal dat de financiële wereld niet nog eens genoegen zal nemen met de halfslachtige maatregels die voortvloeiden uit al de vorige 'crucuiale' eurotoppen.

Veel economen vinden het inschakelen van de Europese Centrale Bank de enige mogelijke eerste stap om de crisis te bezweren. De ECB is, via zijn mogelijkheid om geld te drukken, de enige instelling die de eurolanden de tijd kan kopen om de begrotingen op te kuisen. Maar voorlopig ligt Duitsland daarbij dwars, uit angst voor inflatie. Mogelijk zwicht Angela Merkel nu wel onder de druk, nu ook de Duitse rating bedreigd wordt door de crisis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect