Advertentie

N-VA wil push-back vluchtelingen op zee

Vluchtelingen in Hongarije wachten tot ze kunnen verder trekken. ©REUTERS

De N-VA bepleit dat boten met vluchtelingen vanop de Middellandse Zee worden teruggeduwd naar Turkse havens. Daarmee inspireert de partij zich op het push-backbeleid van de Australische regering.

De EU moet volgens de N-VA erkennen dat Turkse havens veilige plaatsen zijn. Dan kunnen vluchtelingen die vanuit Turkije de oversteek naar Griekenland proberen te maken al op de Middellandse Zee onderschept worden en teruggeduwd worden naar hun plaats van vertrek. Nu worden mensen opgepikt en naar Italiaanse en Griekse havens gebracht. Vandaar trekken de meesten door naar West-Europa.

Die populaire vluchtroute kostte vorige week het leven aan het 3-jarige Syrische jongetje Aylan, van wie foto's met zijn lichaam op het strand in het Turkse Bodrum een schokgolf door Europa joegen.

Via de oostelijke Middellandse Zeeroute maakten in 2015 210.000 mensen de oversteek, van wie 137.000 in juli en augustus, aldus Europees Parlementslid Mark Demesmaeker. Samen met zijn fractie heeft hij een lijst voorstellen om de vluchtelingencrisis op Europees niveau aan te pakken.

Bootjes

De N-VA wil mensen ontmoedigen de gevaarlijke oversteek te wagen in gammele bootjes. Daarvoor inspireert de partij zich op het Australische model. Australië liet afgelopen jaar bijna 14.000 asielzoekers toe, van wie 4.400 Syriërs en Irakezen. Maar het land kampt al jaren met mensen die vanuit Azië in bootjes de Australische kusten proberen te bereiken. Het land reageerde op die stroom vluchtelingen met een 'push them back'- beleid. Dat houdt in dat illegale bootjes worden teruggesleept naar Indonesië. Veel bootvluchtelingen worden bovendien opgevangen in detentiecentra in Papoea-Nieuw-Guinea en op Nauru, waar de omstandigheden zwaar zijn.

De boodschap is dat wie illegaal Australië probeert binnen te raken, nooit voet zal zetten op Australische bodem. Een push-backbeleid is vandaag niet mogelijk in de EU. In 2012 besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de Italiaanse marine een bootje met migranten op zee niet mocht terugsturen.

De N-VA houdt een pleidooi om de regels te veranderen. 'Europa moeten mensen opvangen die daar nood aan hebben, maar er zijn grenzen aan wat we kunnen doen', luidt het. 'Turkije zit in de top vijf van toeristische bestemmingen. Het is dus zeker niet zo dat het land onveilig is', klinkt het.

Turkije vangt vandaag al 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië op. De N-VA pleit ervoor om meer financiële steun te geven aan de vluchtelingenkampen in Turkije, Libanon en Jordanië. 'De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft nog maar 109 van de 329 miljoen euro ontvangen, die nodig is om de basisnoden in de vluchtelingenkampen te verzekeren.'

Spreidingsplan

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker legt woensdag een nieuw plan op tafel voor de verdeling van 120.000 asielzoekers over de rest van de Europese Unie. Die komen bovenop het quotum van 40.000 dat al afgesproken was. De bedoeling is Griekenland, Italië en Hongarije, die momenteel overspoeld worden door vluchtelingen, te ontlasten.

Volgens gelekte cijfers zou Duitsland 31.443 asielzoekers moeten opvangen. Op de tweede en derde plaats staan Frankrijk (24.031) en Spanje (14.921). Verschillende media melden dat volgens de verdeelsleutel ons land 4.560 asielzoekers zou moeten opvangen.

De Europese fractie van de N-VA is gewonnen voor een nieuw spreidingsplan voor asielzoekers, maar wil dat in het Europees Parlement alleen maar goedkeuren als aan drie voorwaarden is voldaan. Het plan moet in een eerlijke spreiding voorzien en alle 28 lidstaten mee in bad trekken. De partij vindt het niet kunnen dat de West-Europese lidstaten het gros van de asielzoekers moet opvangen, en de rest amper solidair wil zijn. Terwijl ze de komende zes jaar wel 150 miljard euro aan sociaal-economische steun toegeschoven krijgen.

Activering

Tegelijk moet Europa een sterker grenzenbeleid voeren. Ook moet de Europese sociale regelgeving zo worden aangepast dat de lidstaten hun eigen beleid van inburgering, activering en participatie kunnen voeren. Dat laatste moet gebeuren met respect voor de Conventie van Genève, maar de Europese regelgeving mag geen remmende factor zijn, zegt Europees Parlementslid Sander Loones. Hij verwijst onder meer naar de optie van een apart sociaal statuut voor vluchtelingen, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever bepleit.

De N-VA blijft achter de Dublinregels staan. Die zeggen dat in de Schengenzone (die het vrij verkeer tussen 26 Europese landen regelt) een asielaanvraag moet worden ingediend in het land waar je aankomt. Landen die met een onevenredige instroom' van asielzoekers te maken krijgen, moeten tijdelijk grenscontroles kunnen invoeren. Volgens de N-VA zal dat niet ten koste gaan van de vluchtelingen. 'De identificatie en terugkeer van economische migranten zal ruimte bieden aan echte vluchtelingen die recht hebben op een efficiënte procedure en bescherming.'

Er is ook besmuikte kritiek aan het adres van Duits bondskanselier Angela Merkel. 'Je moet een lijn hebben in je beleid. Als de grens dicht is en plots opengezet wordt voor vluchtelingen, zullen nieuwe groepen asielzoekers de overtocht sowieso maken. Ze zullen geloven dat de grens op een bepaald moment toch weer opengaat', aldus Loones.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud