Advertentie
Advertentie

Beste beheerder vastrentend: Dexia Asset Management

Dexia Asset Management gaat dit jaar met de prijs in de categorie 'vastrentend lopen'.

Waaruit bestaat de beleggingsfilosofie voor de obligatie- en vastrentende fondsen?

"Het beheer is gebaseerd op een gestructureerd proces. Kwantitatieve modellen en fundamentele analyse zijn daarbij belangrijk en helpen om marktinefficiënties op te sporen. Dat alles gebeurt binnen een duidelijk risicomodel waardoor te hoge concentraties van risico in één fonds worden vermeden. Op die manier streven we ook stabiliteit van het rendement na."

Wat zijn uw verwachtingen voor de obligatiemarkten?

"We verwachten een toename van het deflatierisico waardoor de economie in een negatieve spiraal kan terechtkomen. De recessie en de stijgende werkloosheid maken verdere loonstijgingen weinig realistisch en ook de daling van de vastgoedprijzen is nog niet over. Tenzij er een verrassing uit de bus komt, zullen ook de grondstoffenprijzen hun dalende trend voortzetten door een teruggelopen vraag. Toch menen we dat centrale banken en overheden er alles aan zullen doen om het deflatierisico te vermijden. Bijkomende ingrepen zullen de deflatievrees stilaan doen verdwijnen."

Aan welke obligaties geeft u de voorkeur?

"We hebben een duidelijke voorkeur voor overheidsobligaties die veiligheid en liquiditeit combineren. Zeker in tijden van recessie en risicoaversie is dat een belangrijke troef. Ook hebben de renteverschillen tussen bedrijfsen overheidsobligaties al veel slecht nieuws ingeprijsd. De premie die ze nu vereisen, zal verdwijnen naarmate de economische omgeving verbetert. Om die reden zijn we ook positief over bedrijfsobligaties die uitgegeven zijn door bedrijven van hoge kwaliteit en met goede fundamenten. Daartoe behoren ook sommige financiële instellingen, zeker in het licht van de steun die aan de sector wordt verleend. Ten slotte kiezen we voor inflatiegelinkte obligaties. Als het deflatierisico eenmaal verdwenen is, zullen die aantrekkelijk geprijsde obligaties weer in het vizier komen."

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud