5 zaken die u moet weten over uw belastingaangifte

©Photo News

De fiscus maakt uw belastingaangifte wat behapbaarder. Het aantal codes daalt voor het eerst sinds lang, in Tax-on-web zijn meer codes vooraf ingevuld en meer mensen ontvangen een op voorhand ingevulde aangifte.

Wellicht beseft u het niet, maar met deze belastingaangifte hebt u een primeur in handen. Voor het eerst in de geschiedenis is er een Vlaamse, Waalse en Brusselse belastingaangifte. Die bevat in het eerste deel niet meer alle codes voor het hele land, maar alleen de codes die relevant zijn voor uw gewest. Zo kunt u niet langer verkeerdelijk een code voor een ander gewest invullen.

Met de ‘geregionaliseerde’ aangifte wil de fiscus een antwoord bieden op de wildgroei aan codes van de voorbije jaren. Van de 728 codes in 2014 ging het naar 885 codes vorig jaar. Maar vooraleer u victorie zou kraaien: echt eenvoudig is de belastingaangifte ook dit jaar niet. De nieuwe Vlaamse aangifte bevat nog altijd 823 codes. De Brusselse doet het beter met slechts 807 codes, de Waalse blijft steken op 826.

1. Welke gewestelijke belastingaangifte zal ik krijgen?

U ontvangt de belastingaangifte van het gewest waar u op 1 januari 2018 ingeschreven was. Wie op nieuwjaarsdag gedomicilieerd was in het Vlaams Gewest, zal een Vlaams aangifteformulier krijgen.

Hebt u een vraag over uw belastingaangifte?

Stuur ze dan door en u krijgt op 31 mei (tussen 18.00 en 21.00) gratis een antwoord van een specialist van PwC Tax Consultants via de telefoon.

Maar de fiscale woonplaats is de werkelijke woonplaats en die valt niet noodzakelijk samen met het domicilieadres. Misschien bent u begin december verhuisd van het Brussels naar het Vlaams Gewest, maar hebt u getalmd tot na Nieuwjaar om uw domicilie te laten veranderen. Als u op 1 januari de facto al in een ander gewest woonde, moet u de aangifte van dat gewest indienen. U zal dan een aangifteformulier moeten vragen bij het lokale belastingkantoor.

2. Hoe verschillen de drie regionale belastingaangiftes?

De verschillen zijn te vinden in drie vakken. Het gaat om het vak IX waar u leningen aangeeft, vak X voor de belastingverminderingen (zoals giften, pensioensparen) en vak XI voor het belastingkrediet voor de Vlaamse win-winleningen en de Waalse ‘coup de pouce’-leningen. De overige vakken en het deel II van de aangifte zien er voor alle gewesten dezelfde uit.

3. Moet ik wel een belastingaangifte indienen?

Voor vier op de tien belastingplichtigen is het antwoord: neen. Dit jaar krijgen zo’n 3 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte toegestuurd. Dat zijn er 825.000 meer dan vorig jaar. Een nieuwigheid is dat 410.000 belastingplichtigen dat voorstel niet op papier maar in Tax-on-web ontvangen. Het gaat om mensen die vorig jaar hun aangifte via Tax-on-web hebben ingevuld of vroegen om hun voorstel van vereenvoudigde aangifte elektronisch te ontvangen.

Belastinggids 2018

De Netto Belastinggids, wegwijzer naar minder belastingen.

De Belastinggids is op 19/5 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Dat veel meer mensen een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen, is te danken aan het schrappen van het inkomensplafond. Andere beperkingen blijven wel overeind. Wie bijvoorbeeld een woonlening of buitenlandse inkomsten heeft, moet wel nog altijd zelf een belastingaangifte indienen.

De voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden tot 22 mei verstuurd. Het is een brief waarin alle gegevens die de fiscus kent vooraf ingevuld zijn. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend. Vorig jaar ging 94 procent van de belastingplichtigen akkoord met het voorstel.

Toch doet u er goed aan de in de aangifte vermelde bedragen te vergelijken met die op de fiches en de attesten die u krijgt. Ga na of u alle belastingvoordelen waarop u recht hebt ook effectief krijgt. Zo hebt u voor een minimumgift van 40 euro recht op een belastingvermindering van 45 procent. Wilt u aanpassingen, dan moet u die tijdig melden aan de fiscus. Een papieren antwoordformulier moet ten laatste op 29 juni bij de fiscus zijn. Wijzigingen via Tax-on-web kunnen tot 12 juli. Ook wie een voorstel op papier ontving, kan het raadplegen en wijzigen in Tax-on-web.

4. Hoe dien ik een aangifte in?

De papieren aangifteformulieren worden tussen 7 en 25 mei verstuurd. De klassieke bruine enveloppe is een stuk lichter dan andere jaren: de fiscus stuurt geen brochure met een toelichting bij de codes meer mee. Die is wel online of in de belastingkantoren beschikbaar. Een aangifte op papier moet ten laatste op vrijdag 29 juni bij het scanningscentrum van Gent of Namen aankomen. U kan uw aangifte ook elektronisch via Tax-on-web indienen. Dat geeft u alvast wat extra tijd: tot 12 juli.

Maar er zijn ook nog andere voordelen aan een digitale aangifte. Uw onlineaangifte via Tax-on-web is grotendeels vooraf ingevuld. Voor het eerst zal voor 47 procent van de belastingplichtigen ook hun hypothecaire lening en levensverzekering vooraf ingevuld zijn. Voorts krijgt u uitleg bij bepaalde codes en wizards die u helpen bij het invullen van codes, zoals de terugbetaling van verplaatsingskosten, personen ten laste…

Inloggen op Tax-on-web kan als vanouds met uw elektronische identiteitskaart en kaartlezer of token.

Nieuw!

Vanaf dit jaar kunt u zich ook aanmelden met de identiteitsapp Itsme, die u eveneens kan gebruiken voor de onlinediensten van banken en ziekenfondsen. Hoe werkt het? Download de Itsme-app en activeer ze met uw bankkaart of eID. Aanmelden bij Tax-on-web kan dan via een code van vijf cijfers of met uw vingerafdruk.

Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. U klikt daartoe eerst op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens op ‘Verzenden’. Als u samen met uw partner een gezamenlijke aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen.

Laat u uw aangifte invullen door een professional, zoals een boekhouder of fiscaal consultant? Uw mandataris kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 25 oktober. U moet uw mandataris wel voor 31 augustus contacteren om het mandaat te activeren.

5. Wat als ik de hulp van de fiscus wil inschakelen?

Ziet u het niet zitten om uw aangifte in te vullen? Of wilt u een specifieke vraag voorleggen aan de fiscus? Dat kan perfect: de fiscus organiseert van 2 tot en met 29 juni invulsessies in zijn kantoren, gemeenten en in shoppingcentra op 564 verschillende plaatsen. De adressen en uren vindt u op www.fin.belgium.be. Breng steeds uw identiteitskaart mee. Als u de aangifte voor iemand anders wil laten invullen, moet u een kopie van diens identiteitskaart en een volmacht meebrengen.

Een andere optie is het Contact Center. U kan op werkdagen tussen 8 en 17 uur bellen op het nummer 0257 257 57.

Lees verder

Advertentie
Advertentie