Advertentie
Advertentie
netto

Hoe geeft u uw winst op bitcoins aan?

©ANP

Ook al bestaat er in ons land geen algemene meerwaardebelasting, toch ontsnapt meerwaarde niet altijd aan belastingen. Wanneer knaagt de fiscus aan uw winst op bitcoins?

De bitcoin zag in 2009 het levenslicht en maakt het mogelijk om op een veilige, snelle en goedkope manier transacties te verrichten. Het volatiele karakter en de enorme prijsstijging maakten van de bitcoin volgens velen dé investering bij uitstek.

Wordt de winst op bitcoins belast?

Hoewel er intussen voor miljarden euro’s aan virtuele munten - het zogenaamde cryptogeld - in omloop zijn, is er weinig wetgeving voorhanden. Op het vlak van de personenbelasting was er eind vorig jaar een eerste voorzet nadat een IT-student naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) was gestapt. Hij wilde weten hoe winsten uit de handel in cryptogeld belast zouden worden: als een beroepsinkomen (en dus belast tegen de progressieve tarieven tussen 25 en 50 procent), als een divers inkomen (met een belastingvoet van 33 procent) of belastingvrij?

Belastinggids 2018

De Netto Belastinggids, wegwijzer naar minder belastingen.

De Belastinggids is op 19/5 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

De DVB kwam al snel tot het besluit om de inkomsten in deze zaak niet als een beroepsinkomen te belasten. De student had immers tijdens zijn opleiding een applicatie ontwikkeld voor de automatische aan- en verkoop van bitcoins. Door die computergestuurde aan- en verkooptransacties verwierf hij een niet nader gespecificeerde opbrengst. Aangezien het eerder ging om een test van zijn opgedane kennis en de gebruikte middelen weinig professioneel en beperkt waren, werd geoordeeld dat de student dit ontwikkelde als ‘hobby en uit interesse in zijn studiedomein’. Wel besliste de DVB hierbij om de gerealiseerde meerwaarden te belasten als een divers inkomen. In een nieuwsbrief van januari 2018 bevestigde de DVB zijn standpunt door te stellen dat ‘beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten bijgevolg diverse inkomsten vormen’. Het gebruik van het woord ‘doorgaans’ duidt erop dat een meerwaarde ook niet-speculatief kan zijn als ze kadert in het normale beheer van het privévermogen als een goede huisvader.

Moet u de meerwaarde op bitcoins opnemen in uw aangifte?

De fiscus heeft weinig tot geen weet van hoeveel bitcoins iemand bezit. Daarom is het aan de investeerder om zijn gerealiseerde meerwaarden aan te geven. De handel is immers niet gereguleerd en verloopt via buitenlandse handelsplatformen. In de Verenigde Staten kreeg de belastingdienst toelating van de rechter om de gegevens op te vragen van de ruim 14.000 klanten van het populaire handelsplatform Coinbase.

De fiscus heeft weinig tot geen weet van hoeveel bitcoins iemand bezit. Daarom is het aan de investeerder om zijn gerealiseerde meerwaarden aan te geven.

Hoe uw aangifte eruitziet, hangt af van uw concrete situatie. Als uw investering kadert in het ‘normaal beheer van privévermogen’ en u handelt als een goede huisvader zal de winst vrijgesteld zijn en moet u niets aangeven. Als u echter met hoge risico’s inspeelt op de hevige prijsschommelingen en dus speculeert, moet u 33 procent van de gerealiseerde meerwaarde opzijzetten voor de fiscus. Boven op die belasting komen ook nog gewestelijke opcentiemen. U geeft de meerwaarde aan in het vak XVI  B. Andere diverse inkomsten, bij code 1140/2140. De gemaakte kosten vermeldt u bij code 1441/2441.

Bent u een professionele trader? Of bent u ‘bitcoin miner’, wat betekent dat u door middel van software transacties in ruil voor bitcoins goedkeurt en verwerkt? De inkomsten die u daarmee genereert, zullen worden beschouwd als beroepsinkomen en worden belast tegen de gebruikelijke, progressieve belastingtarieven (gaande van 25 tot 50 procent).

Advertentie
Advertentie
Advertentie