Optimaliseer uw beroepskosten

©Photo News

Niet uw volledige beroepsinkomen wordt belast: u mag de gemaakte beroepskosten aftrekken. Werknemers, bedrijfsleiders en vrije beroepers hebben sowieso recht op een kostenforfait, maar dat is lang niet altijd de voordeligste keuze.

Iedereen moet zijn beroepsinkomen verplicht aangeven in de jaarlijkse belastingaangifte. Maar dat betekent niet dat die verdiensten integraal belast worden. Van uw beroepsinkomsten worden de kosten die u maakt om dat inkomen te verwerven of te behouden in mindering gebracht. Werknemers, ambtenaren, bedrijfsleiders en vrije beroepers hebben altijd recht op een kostenforfait.

Belastinggids 2018

De Netto Belastinggids, wegwijzer naar minder belastingen.

De Belastinggids is op 19/5 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Dat is veruit het eenvoudigste: u hoeft er niets voor te doen en u moet ook geen beroepskosten kunnen aantonen. U moet zelfs geen documenten of bewijsstukken bijhouden en de fiscus zal u hierover nooit een vraag stellen. Opteren voor forfaitaire beroepskosten is echter niet altijd de meest voordelige oplossing: het forfait is namelijk geplafonneerd: het kan dus interessanter zijn om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen als deze meer bedragen dan het maximumforfait. Handelaars, industriëlen en landbouwers hebben geen keuzemogelijkheid en moeten verplicht hun werkelijke beroepskosten bewijzen.

Hoe hoog is het kostenforfait?

De berekeningsmethode en het maximale forfait verschillen voor werknemers, bedrijfsleiders en vrije beroepers.

→ Werknemers: Het kostenforfait voor werknemers wordt berekend als een percentage van het belastbare brutoloon, na afhouding van de socialezekerheidsbijdragen. Dat omvat niet alleen uw loon, maar ook de vergoeding voor het woon-werkverkeer, achterstal, opzeggingsvergoedingen, (vervroegd) vakantiegeld… Het forfait is geplafonneerd op 4.320 euro (zie tabel). 

→ Bedrijfsleiders: De forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders zijn een stuk lager dan die voor de andere beroepscategorieën en kunnen nooit meer bedragen dan 2.440 euro (zie tabel).

→ Vrije beroepers, bekleders van een ambt en meewerkende echtgenoten: Voor vrije beroepers die baten opstrijken en het loon van meewerkende echtgenoten bedraagt het maximale kostenforfait 4.060 euro (zie tabel).

Forfaitaire beroepskosten
InkomensschijfPercentageKostenforfaitGecumuleerd totaal
Werknemers
Van 0 tot 8.620 euro30%2.586,00 euro 
Van 8.620 tot 20.360 euro11%1.291,40 euro3.877,40 euro
Van 20.360 tot 35.113,33 euro3%442,60 euro4.320,00 euro
    
Bedrijfsleiders
Van 0 tot 81.333,33 euro3%2.440 euro 
    
Vrije beroepers, bekleders van een ambt en meewerkende echtgenoten
Van 0 tot 5.870 euro28,70%1.684,69 euro 
Van 5.870 tot 11.670 euro10%580,00 euro2.264,69 euro
Van 11.670 tot 19.420 euro  5%387,50 euro2.652,19 euro
Van 19.420 tot 66.347 euro3%1.407,81 euro4.060,00 euro

Combineert u meerdere banen en werkt u bijvoorbeeld deels in loondienst en deels als vrije beroeper? U kunt voor elke inkomenscategorie het maximale kostenforfait krijgen. Dat is 4.320 euro voor uw activiteiten als werknemer en nog eens 2.440 euro voor die als vrije beroeper.

Voor elke activiteit hebt u de keuze tussen de forfaitaire en de werkelijke beroepskosten. Zo kunt u voor uw loon als werknemer kiezen voor het forfait en voor uw activiteiten als vrije beroeper opteren voor de werkelijke beroepskosten.

Alleen binnen eenzelfde inkomenscategorie is combineren niet mogelijk, ook niet als het gaat om twee verschillende activiteiten. Als u bijvoorbeeld deeltijds werkt als winkelbediende en deeltijds als receptioniste, moet u voor beide activiteiten ofwel het forfait, ofwel de werkelijke beroepskosten gebruiken. Als u kiest voor het forfait, krijgt u maar één keer dat forfait voor het inkomen van beide jobs samen.

Bent u beter af met de werkelijke beroepskosten?

Werknemers, bedrijfsleiders, vrije beroepers en meewerkende echtgenoten moeten niet verplicht het forfait gebruiken. Ze mogen ook hun werkelijke beroepskosten inbrengen. Dat is interessant als het totaal van de kosten hoger ligt dan het forfait. Dan kan een groter bedrag van het beroepsinkomen afgetrokken worden, wat resulteert in een lagere belasting. Met de handige rekenmodule op www.netto.be/beroepskosten kan u snel en eenvoudig berekenen wat de voordeligste keuze is.

Een werknemer die opteert voor de werkelijke beroepskosten moet in vak IV bij code 1258/2258 het totaalbedrag van zijn beroepskosten invullen. Bedrijfsleiders vervolledigen in vak XVII de code 1406/2406, handelaars de code 1606/2606 in vak XVIII en vrije beroepers de code 1657/2657 in vak XIX. Vult u bij de werkelijke kosten een lager bedrag in dan het forfait waar u recht op zou hebben? De fiscus zal toch het forfait toepassen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie